Polak, Słowak, dwa bratanki. Nowe drogi i szlaki rekreacyjne

fot. KRZYSZTOF KALINOWSKI / LOVEKRAKÓW.PL

W poniedziałek, 5 marca Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło ostatni konkurs dotyczący współpracy transgranicznej pomiędzy Polską a Słowacją. 15,5 mln euro przewidziane na realizację najbliższych projektów zostanie przeznaczone na rozwój edukacji, a także transportu multimodalnego po obu stronach polsko-słowackiej granicy. Na wnioski o dofinansowanie projektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, ministerstwo czeka do 30 kwietnia.

Program Współpracy Transgranicznej jest wdrażany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wspólnym mianownikiem dla inicjatyw podejmowanych na pograniczu polsko-słowackim przez polskie ministerstwo inwestycji i rozwoju oraz słowackie ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi jest kultura, przyroda i historia. Najwięcej, bo aż dwadzieścia cztery projekty (ok. 50 mln euro) zostały do tej pory wdrożone w celu zachowania dziedzictwa kulturowego. W ostatnim konkursie, który potrwa do 30 kwietnia, pojawiła się jednak pewna nowość, a mianowicie możliwość zgłaszania projektów dotyczących transportu multimodalnego.

1100 km szlaków rekreacyjnych, 100 km dróg

Ministerstwo podkreśla, że problematyka transportu multimodalnego jest skomplikowana szczególnie na obszarze wsparca programu Polska Słowacja. Teren jest górzysty, słabo zaludniony, co powoduje, że sieć transportowa oraz poziom usług przewozowych realizownaych przez transportu publiczny na pograniczu jest niski i stanowi jedną z najsłabszych stron tego regionu. W tej chwili połączenia pomiędzy poszczególnymi miejscowościami są obsługiwane przez około osiemnaście przedsiębiorstw przewozowych, m.in. PKS Bielsko-Biała i PKS Krosno. 

Decyzja o realizacji tych projektów została podjęta ze względu na słabo rozwiniętą siatkę połączeń autobusowych i kolejowych na pograniczu Polski i Słowacji – tłumaczył w czasie poniedziałkowego spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Adam Hamryszczak, minister inwestycji i rozwoju. – Tym samym zależy nam na stworzeniu zintegrowanej i skoordynowanej sieci komunikacyjnej, która obejmowałaby wspólne systemy obsługi pasażerów czy wspólne bilety. Takie zmiany byłyby z pożytkiem nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów odwiedzających te tereny.

Według wstępnych przewidywań Program Współpracy Transgranicznej pozwoli wybudować 1100 km nowych, udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych – głównie rowerowych. Co więcej współpraca na linii Polska-Słowacja pozwoli wybudować i zmodernizować 150 km dróg poprawiających jakość i bezpieczeństwo komunikacyjne na pograniczu. Inicjatywy podejmowane w ramach programu pozwolą również na poprawę kompetencji około 4 tys. osób uczestniczących w praktykach zawodowych u naszych sąsiadów.

Polska w czołówce Programu Współpracy Transgranicznej

Budżet obecnej edycji programu wynosi 155 mln euro, czyli około 658 mln zł. Według zapewnień ministra Hamryszczaka prawie całą kwotę przeznaczoną na projekty realizowane przez partnerów z Polski i Słowacji, uda się zainwestować jeszcze do końca bieżącego roku.

– Po prawie dwóch latach wdrażania programu, zawarliśmy umowy o dofinansowanie na blisko 70 proc.  przewidzianych środków, czyli blisko 105 mln euro – tłumaczy Hamryszczak. – Do wakacji wybierzemy kolejne projekty z ostatniego naboru, których łączny koszt realizacji wyniesie 24 mln euro. Tym samym szacujemy, że do końca 2018 roku rozdzielimy 90 proc. budżetu. To bardzo dobry wynik zważywszy na fakt, że dotychczasowy podział rozliczeń wydatków z Komisją Europejską daje Polsce dwunaste miejsce pośród siedemdziesięciu sześciu krajów, które wzięły udział w Programie Współpracy Transgranicznej.

O środki mogą starać się m.in. ograny administracji rządowej i samorządowej, instytucje systemu oświaty, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe non-profit, kościoły oraz związki wyznaniowe. Minimalny poziom dofinansowania projektów wynosi 200 tys. euro. Górna granica nie może przekroczyć 1 mln euro, w przypadku projektów edukacyjnych oraz 3 mln euro w przypadku projektów z transportu multimodalnego. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków unijnych, to 85 proc. kosztów projektu. Wnioski można składać za pośrednictwem strony www.eplsk.eu.

comments powered by Disqus