Politycy chcą wiedzieć, czym ogrzewasz swoje mieszkanie

Przedstawiciele podkrakowskich gmin oraz Krakowa fot. Metropolia Krakowska

We wtorek szefowie piętnastu gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu Metropolia Krakowska podpisali apel do premiera w sprawie wprowadzenia obowiązku rejestracji kotłów na paliwa stałe.

– Bez odpowiednich narzędzi prawnych ciężko będzie prowadzić skuteczną walkę o poprawę, jakości powietrza – mówili samorządowcy.

Przedstawiciele Metropolii Krakowskiej tłumaczą, że dla skuteczności działań związanych z likwidacją kotłów, potrzebna jest szczegółowa wiedza o liczbie i stanie technicznym palenisk. Podkreślają, że teraz gminom brakuje narzędzi prawnych do pozyskania od właścicieli nieruchomości informacji o sposobie ogrzewania.

Szefowie piętnastu samorządów dodają, że już dziś wszystkie gminy Metropolii przeprowadzają inwentaryzację palenisk węglowych, jednak w kolejnych latach dane te powinny być stale aktualizowane, tymczasem brakuje odpowiednich przepisów dających uprawnienie do systematycznego pozyskiwania od właścicieli informacji o sposobie ogrzewania budynku.

– Pamiętajmy, że od września 2019 w Krakowie będzie obowiązywał całkowity zakaz stosowania paliw stałych. Wiemy, jak bardzo potrzebna jest aktualna informacja o liczbie i stanie technicznym urządzeń grzewczych, dlatego Kraków wspiera gminy sąsiadujące w zabieganiu o zmiany prawne, dające możliwość pozyskania tych informacji – mówił Jacek Majchrowski, prezydent Jacek Majchrowski.

Szefowie gmin liczą na to, że nowe rozwiązania wejdą w życie już we wrześniu 2019 r.

comments powered by Disqus