Połowa kamienicy przy ul. Dielta wróci do Skarbu Państwa? Jest skarga nadzwyczajna

fot. Krzysztof Kalinowski/Lovekrakow.pl

Ponad 16 lat temu zapadł prawomocny wyrok w sprawie sprzedaży udziału w krakowskiej kamienicy na podstawie nieważnego pełnomocnictwa. Prokuratura Krajowa poinformowała, że Zbigniew Ziobro skieruje skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

PK tłumaczy, że sprawa dotyczyła unieważnienia umowy sprzedaży połowy udziału w kamienicy położonej przy ulicy Dietla.

– Początkowo podnoszono, iż współwłaścicielka nieruchomości nie była uprawniona do rozporządzenia ujawnionym na jej rzecz udziałem, z uwagi na wypłacone odszkodowanie w trybie przewidzianym dla układów indemnizacyjnych – czytamy w komunikacie prokuratury. Nie to jednak było najważniejsze.

Podczas rozprawy udało się ustalić, że właścicielka udziałów zmarła w 1993 roku. Pełnomocnictwo natomiast miało zostać podpisane w grudniu 1997 roku.

Zabrakło dowodów?

Mimo to w 2004 roku krakowski sąd okręgowy oddalił powództwo Skarbu Państwa. Według orzekającego nie udało się udowodnić, że śmierć współwłaścicielki nieruchomości nastąpiła przed datą wystawienia pełnomocnictwa do jej sprzedaży.

– W szczególności wskazano, że strona nie przedłożyła oryginału aktu zgonu – przypomina uzasadnianie sądu prokuratura.

Odnaleziony dokument

We wrześniu zeszłego roku prezydent miasta zwrócił się z wnioskiem o zaskarżenie wyroku w trybie nadzwyczajnym. Na taki krok zdecydowano się nie tylko z poczucia niesprawiedliwości, ale przede wszystkim urzędnicy uzyskali oryginalny akt zgonu współwłaścicielki kamienicy.

Stało się jasne, że pełnomocnictwo sporządzone przed notariuszem w 1997 roku, było sfałszowane.

Opierając się na tym dokumencie, skarga została następnie skierowana do Sądu Najwyższego. W jej uzasadnieniu prokuratura podnosi, że „Sąd Okręgowy w Krakowie rażąco naruszył przepisy prawa materialnego i procesowego przez ich niewłaściwe zastosowanie, co doprowadziło do wydania wyroku sprzecznego z prawem”.

– Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania – informuje PK.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto