Poznaliśmy zwycięski projekt wystawy stałej w Muzeum Inżynierii Miejskiej

fot. Julia Ślósarczyk

W piątek odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs organizowany przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na projekt i scenariusz wystawy stałej.

– Cały czas jesteśmy na etapie rewaloryzacji terenu muzeum, ale już za dwa lata będziemy mogli tu podziwiać stałą ekspozycję – zapowiedział Piotr Gój, dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Zmagania konkursowe

Przed kilkoma miesiącami ogłoszono konkurs na scenariusz i projekt stałej ekspozycji muzealnej, którą będzie można zobaczyć od czerwca 2021. Do konkursu zgłosiło się osiem zespołów, z czego po przeprowadzonych analizach jury do ostatecznego etapu zakwalifikowało pięć przygotowanych projektów.

Organizatorzy postanowili przekazać nagrody pieniężne w wysokości 17,5 tysiąca złotych dla autorów pierwszego oraz drugiego z nagrodzonych projektów. Jednocześnie zastrzegając, że nie może dojść do współpracy autorów dwóch wytypowanych prac.

Nagrodzone projekty

Laureatami pierwszej nagrody zostały konsorcja Koza Nostra Studio sp. z o.o oraz Stellar Fireworks sp. z o.o. W uzasadnieniu przyznanego wyróżnienia przewodniczący jury podkreślił między innymi wysoki poziom merytoryczny przygotowanego projektu, wysokiej jakości rozwiązania plastyczne, jak również innowacyjność zaprezentowanej koncepcji.

Przewodniczący jury Piotr Lewicki zaznaczył, że autorzy zwycięskiego projektu nie mogą ingerować w zmianę logotypu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, a takowa innowacja pojawiła się w przygotowanej pracy.

Drugie wyróżnienie przypadło w udziale konsorcjom PFI Future SA, Future Architekci sp. z o.o, Tomaszowi Wójcikowi, Sowa-Szenk s.c.

Laureaci nagrody za drugie miejsce otrzymali wyróżnienie między innymi za zaproponowanie innowacyjnych ścieżek zwiedzania muzeum oraz za interaktywność przygotowanej pracy.

Relacja człowiek a miasto

Zwycięska wystawa ma obrazować to, jak skomplikowanym organizmem jest współczesne miasto. Ma nawiązywać zarówno do jego historycznych aspektów, zwracać uwagę na teraźniejsze, jak i odnosić się do przyszłości.

– Opowieść o inżynierii miejskiej jest opowieścią o człowieku i jego relacji z miastem. To ewolucja tej relacji przez kolejne wieki warunkowała i stymulowała cywilizacyjny i technologiczny rozwój miasta jako organizmu odpowiadającego na zmieniające się potrzeby człowieka – jednostki i istoty społecznej – czytamy we fragmencie projektu zwycięskiej pracy.

W oczekiwaniu na efekty

– Do zagospodarowania mamy 3,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, którą chcemy dedykować odbiorcom. Będzie to wystawa interaktywna pokazująca inżynieryjny fenom miasta, która będzie się obracała między innymi wokół zagadnień inżynierii, ciepłownictwa, drogownictwa czy gazownictwa. Nie będzie jednak wolna od tematów ekologicznych czy związanych z komunikacją. Należy jednak podkreślić, że najważniejszym aspektem wystawy będzie człowiek, człowiek jako mieszkaniec i użytkownik miasta – deklaruje Katarzyna Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Zwycięzcy konkursu mają pięć miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej, na jej podstawie zostanie ogłoszony przetarg na realizację ekspozycji.

 

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus