Praca Banksy’ego trafi na wystawę w Muzeum Narodowym

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza plany na 2022 roku. Na jednej z wystaw zostanie zaprezentowana praca Banksy’ego – brytyjskiego artysty street-artowego.

Ubiegły rok Muzeum Narodowe zamknęło z liczbą ponad 700 tys. odwiedzających. Jak informuje dyrektor MNK, frekwencja zwiększyła się dwukrotnie w porównaniu z pandemicznym, 2020 rokiem.

- Za nami trudny rok, ze względów covidowych i budżetowych. Instytucje kultury starają się przez pandemię przechodzić dynamicznie, ale działamy w warunkach całkowicie odbiegających od standardów, które znaliśmy do 2020 roku – mówi Andrzej Szczerski, dyrektor MNK.

Nowe otwarcie

W 2022 roku muzeum planuje łącznie 28 wystaw i pokazów, które odbędą się w Gmachu Głównym, Sukiennicach, Pawilonie Czapskiego i Kamienicy Szołayskich.

– Mimo trudnych okoliczności muzeum nie zwalnia tempa. Przewidujemy kontynuację wydarzeń związanych z hasłem „Nowoczesne Narodowe”. Chcemy pokazywać dziedzictwo narodowe w nowoczesny sposób i pokazywać historię polskiej nowoczesności poprzez działania wokół serii wystaw 4xNowoczesność. Hasło pokaże dwie kluczowe wartości ważne w naszej działalności. Z jednej strony traktuje o aktualności dziedzictwa i całej jego skali, z drugiej – jest traktowane jako program badawczy – wyjaśnia Szczerski.

Planowane wystawy

Kolejny rok działalności instytucja zainauguruje wystawą prac Joachima Lelewela w Sukiennicach. Ekspozycja zostanie otwarta dla widzów 28 stycznia. Obejmie mało znaną twórczość Lelewela, który rozpoznawany jest głównie jako historyk, profesor uniwersytetów Wileńskiego i Warszawskiego oraz polityk okresu powstania listopadowego. Lelewel przygotował 265 płyt rytowniczych, z czego 230 znajduje się w kolekcji MNK. Dopełnieniem ekspozycji będą portrety malarza, nieliczne prace rysunkowe i malarskie oraz pamiątki.

Kolejna z wystaw będzie poświęcona twórczości Jacka Malczewskiego. „Poeta malarstwa i malarz poezji” jest uważany za jedną z najwybitniejszych indywidualności polskiej sztuki i kontynuatora myśli romantycznych. W Gmachu Głównym będzie można zobaczyć 150 dzieł malarza. Otwarcie ekspozycji jest planowane na 18 lutego.

W marcu zostanie natomiast otwarta wystawa „Światło i cisza” z pracami Vilhelma Hammershoia, uznawanego za najwybitniejszego duńskiego malarza przełomu XIX i XX wieku. W kolejnych miesiącach MNK planuje otwarcie nowej części stałej galerii w Galerii Rzeźby Polskiej XX i XXI wieku czy ekspozycję „Dom odziany” w Kamienicy Szołayskich.

Pod koniec lipca w Gmachu Głównym zostanie otwarta wystawa „Nowy początek. Modernizm w II RP”, która przedstawi nowy obraz sztuki pierwszej fali modernizmu w Polsce.

Tuż po wakacjach zostanie otwarta wystawa prac Tamary Łempickiej. Będzie to pierwsza w Krakowie prezentacja tak dużego zbioru prac jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek XX wieku. Obrazy zostaną wypożyczone z europejskich kolekcji, m.in. z Centre Pompidou w Paryżu i MUDO – Musee de L’Oise w Beauvais.

Banksy w Pawilonie Czapskiego

W tym roku na jednej z wystaw pojawi się praca Banksy’ego – brytyjskiego artysty street-artowego.

– Praca będzie prezentowana w Pawilonie Czapskiego jako fragment wystawy czasowej, gdzie prezentujemy część prywatnej kolekcji Jana Lubomirskiego Lanckorońskiego. Pokażemy jedną pracę Banksy’ego i przede wszystkim prace malarstwa europejskiego drugiej połowy XX wieku. To będzie niespodzianka, bo pokażemy postać, która nie gościła dotąd w krakowskiej przestrzeni muzealnej – przyznaje dyrektor MNK.