Praca ZDMK w czasie koronawirusa [VIDEO]

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce, praca urzędów uległa zmianie. Zmiany te nie ominęły Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Jednostka po ogłoszeniu stanu epidemii zamknęła się całkowicie dla bezpośredniej obsługi klienta - od 16 marca br. w budynkach mogą przebywać jedynie jej pracownicy. Ten krok nie spowodował jednak zawieszania jej działalności. Nadal można załatwiać sprawy za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, elektronicznej, platformy e-PUAP oraz infolinii.

Jak mówi Macin Hanczakowski, dyrektor ZDMK, część pracowników pracuje zdalnie. – Ci którzy przebywają w budynkach stosują się do wszelkich zaleceń mających na celu ochronę ich zdrowia oraz pozostałych osób. Wprowadzono rotacyjny system zmianowy, w budynkach wszyscy mają dostęp do płynu dezynfekującego – podkreśla Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

W mieście zawieszony został pobór opłat i kontrole w Obszarze Płatnego Parkowania. Podjęto decyzję, że wszystkie ważne abonamenty zostaną przedłużone o taki okres, w jakim zawieszone ostatecznie będzie funkcjonowanie Obszaru Płatnego Parkowania – obecnie okres od 16 marca do zawieszenia.

Trwają remonty

Inspektorzy nadzorują prace remontowe i inwestycyjne, które są realizowane w mieście oraz przygotowują te, które mają się rozpocząć –głównie te w ramach bieżącego utrzymania dróg czy torowisk. Są w stałym kontakcie z wykonawcami i podejmują decyzje na bieżąco w zależności od potrzeb.

Obecnie żadne z zadań inwestycyjnych nie zostało przerwane, prace toczą się na Krakowskiej, Bieżanowskiej, Igołomskiej, Myślenickiej czy wzdłuż Kamieńskiego, gdzie budowana jest ścieżka rowerowa wraz z kładką pieszo-rowerową.

W mieście ruszyły remonty dróg: Bronowickiej, Chodowieckiego, Mościckiego czy Bulwarowej. Intensywne prace serwisowe realizowane są na torowiskach w Nowej Hucie. ZDMK wykorzystał obecny poziom ruchu na ul. Opolskiej i na jej fragmentach położyliśmy nową nawierzchnię asfaltową – prace były realizowane w ciągu dnia.

Skrzynki na dokumenty

Do Zarządu Dróg Miasta Krakowa nadal można kierować wnioski i pisma, które są na bieżąco rozpatrywane przez przebywających na rotacyjnych dyżurach pracowników. Nie ma możliwości złożenia dokumentów na dziennikach podawczych czy bezpośredniej, rozmowy, konsultacji z urzędnikiem ale przy wejściach do budynków (w siedzibie głównej przy ul. Centralnej 53, w oddziale na os. Złotej Jesieni 14, w oddziale na ul. Reymonta 20) ustawione zostały skrzynki pocztowe do których mogą one trafić.

Korespondencja zanim zostanie sprawdzona przez pracowników przechodzi proces odkażania w specjalnie przygotowanym do tego miejscu. Ograniczenie kontaktu z mieszkańcami  poprzez wdrożone rozwiązania, ma chronić ich oraz pracowników, którzy później mają kontakt z dokumentami.

Podobne ograniczenia pojawiły się w dziale, który zajmuje się zamówieniami publicznymi - pisemne oferty można składać do niego za pośrednictwem poczty, kuriera lub do specjalnie przegotowanego pojemnika w siedzibie przy ul. Centralnej 53 (budynek A przy portierni). Dodatkowo w związku z rządowymi ograniczeniami dot. liczby osób podjęto decyzję, że przebieg spotkań związanych z otwarciem złożonych ofert będzie transmitowany on-line.

– W związku z epidemią koronawirusa – założenia na ten rok na pewno ulegną zmianom - Kraków spodziewa się spadku dochodów, co będzie skutkowało zmianami w budżecie. Władze miasta pochylą się nad realizacją zadań budżetowych, a my dostosujemy się do tych decyzji – dodaje dyrektor.

comments powered by Disqus