Prace w parku Bednarskiego będą podzielone na etapy. Start coraz bliżej

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Około połowy grudnia można się spodziewać rozpoczęcia głównych prac w ramach rewitalizacji parku Bednarskiego. Wykonawca będzie się stopniowo przesuwał od ulicy Krzemionki w stronę ul. Parkowej.

W październiku, po przeciągającym się z powodu odwołania przetargu, Zarząd Zieleni Miejskiej podpisał umowę z wykonawcą przebudowy parku Bednarskiego w Podgórzu. Firma Krisbud ma zrealizować to zadanie za ok. 17,9 mln zł.

– Wykonawca jest na etapie uzyskiwania wszystkich zgód i pozwoleń, np. uzgadnia trasy przejazdu i czeka na pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych – tłumaczy Jarosław Tabor, zastępca dyrektora ZZM. Jak mówi, pierwsze prace przygotowawcze rozpoczęły się już na parkingu od strony ulicy Krzemionki.

Więcej efektów będzie widać po połowie grudnia: wykonawca zamierza zacząć od prac rozbiórkowych. Usunięte zostaną np. elementy małej architektury.

Starsza część na koniec

ZZM zapewnia, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami inwestycja będzie podzielona na etapy, by nie zamykać mieszkańcom dostępu do całego parku. W pierwszej kolejności prace obejmą niewielki fragment od strony ul. Krzemionki. M.in. przygotowane zostanie koryto pod główną alejkę i instalacje do nowego oświetlenia, zostaną też zamontowane elementy siłowni na wolnym powietrzu. Te prace mają się zakończyć do około połowy przyszłego roku. Równocześnie zdemontowane zostaną schody od strony ul. Zamoyskiego. Kamienne elementy, które będą w wystarczająco dobrym stanie, zostaną oczyszczone i zabezpieczone, by później wykorzystać je ponownie.

Z czasem prace przesuną się bliżej wspomnianych schodów. Dopiero po otwarciu tej części parku, czyli pod koniec lata, wykonawca zamknie teren od strony ul. Parkowej.

Zmiany w projekcie

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie z zespołem naukowców AGH, którzy mają przygotować ekspertyzę dotyczącą możliwych sposobów zabezpieczenia skał. Wyniki mają dopiero zostać przestawione, trwają jeszcze badania.

ZZM czeka też na opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zmian w projekcie. To efekt protestów mieszkańców, którzy oczekiwali okrojenia planów inwestycji o wiele niepotrzebnych w ich ocenie elementów. Urzędnicy liczą na to, że opinia konserwatora będzie pozytywna.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze
comments powered by Disqus