Prawie 950 projektów w budżecie obywatelskim

949 wniosków w budżecie obywatelskim fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

949 - dokładnie tyle wniosków złożyli mieszkańcy Krakowa w tegorocznej, 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Wśród nich znalazło się 224 projektów ogólnomiejskich oraz 725 dzielnicowych.

Wynik tegorocznej edycji w porównaniu do poprzednich okazuje się być bardzo dobry. W tym roku mieszkańcy Krakowa, zdecydowali się zaangażować w sprawy miasta na jeszcze większą skalę. Argumentem, który pobudził Krakowian do działania była zmiana formatu budżetu, której kluczową zmianą było zwiększenie puli pieniężnej przeznaczonej na sfinansowanie zwycięskich projektów.

Dobry wynik

Zestawiając wyniki zeszłorocznej edycję z tegoroczną, do urzędu wpłynęło o 271 więcej wniosków. Ponad 220 z nich to projekty ogólnomiejskie a przeszło 700 dzielnicowe. Tak dobra frekwencja wśród wnioskodawców w 6. edycji BO, wynika przede wszystkim ze zwiększonych środków, które miasto przeznaczyło na realizację pomysłów mieszkańców.

– Z racji tego, że w tym roku po raz pierwszy realizujemy budżet obywatelski na podstawie ustawy, która nałożyła na powiaty obowiązek zwiększenia kwoty na BO, sami też dysponujemy większą pulą środków – tłumaczy Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. – W poprzednich latach było to 12- 14 mln, a w tym roku jest to okrągłe 30 mln zł – dodaje.

Spośród tej kwoty 10 mln zł przekazano na projekty dotyczące całego miasta, natomiast jak tłumaczy Płoskonka, położono większy nacisk na pomysły dzielnicowe, do których trafiło pozostałe 20 mln zł.

Najwięcej wniosków z dzielnic

Ponad 700 projektów, które wpłynęły do urzędu, dotyczy projektów dzielnicowych. Było ich trzykrotnie więcej, aniżeli tych ogólnomiejskich.

– Zgodnie z rekomendacją Rady Budżetu Obywatelskiego i samych wnioskodawców, w tym roku położyliśmy większy nacisk na projekty o charakterze dzielnicowym, ponieważ są to pomysły najbliższe mieszkańcom – tłumaczy Płoskonka. – BO wracając do korzeni i idei, wraca również do najniższych poziomów samorządu, a więc dzielnic i lokalnych społeczności, związanych ze swoim blokiem, ulicą i osiedlem – dodaje.

O ile liczba złożonych wniosków ogólnomiejskich jest porównywalna z ubiegłymi edycjami, o tyle projektów o charakterze dzielnicowych jest dużo więcej. – Mieszkańcy dysponują znacznie większymi kwotami niż w latach poprzednich. Wtedy były to kwoty, oscylujące między 25, 50, 100 a maksymalnie 450 tys. zł. W tym roku rozpoczynały się one od 800 tys. zł – wyjaśnia Płoskonka.

Wyniki weryfikacji

Od 1 czerwca do 13 sierpnia potrwa kolejny etap BO. Tym razem będzie to weryfikacja projektów pod kątem oceny formalnej oraz merytoryczno-prawnej. W tym czasie, urzędnicy będą szczegółowo analizować złożone przez Krakowian wnioski, tak aby do ostatecznego głosowania weszły tylko te, które mają szansę realizacji.

Wyniki etapu weryfikacji poznamy 19 sierpnia. Jeśli okaże się, że dany projekt nie zostanie pozytywnie oceniony, każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia protestu. Regulamin przewidział na tę okoliczność czas od 20 do 26 sierpnia.
comments powered by Disqus