Prestiżowy projekt nie trafi do Krakowa? Lobbing Wrocławia i Poznania

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Kraków polską stolicą start-upów? Okaże się w drugiej połowie roku, ponieważ właśnie wtedy wystartuje Start in Poland, czyli Narodowe Centrum Innowacji wspierające działalność start-upów. W tej sprawie zwrócił się do nas czytelnik Grzegorz, który obawia się, że Kraków jest zbyt pasywny w staraniach o projekt, a aktywny lobbing Wrocławia i Poznania sprawi, że stracimy szanse na potężny rozwój naszego regionu.

Do tej pory we wszystkich rankingach innowacyjności Polska na tle innych krajów europejskich znajdowała się daleko poza czołówką. Program Start in Poland ma na celu stworzenie korzystnych warunków działalności startupów na każdym etapie ich rozwoju. Począwszy od fazy inkubacji, przez rozwój, kończąc na ekspansji. Dzięki pomocy ze strony państwa, młode przedsiębiorstwa mają uzyskać wsparcie merytoryczne i kapitałowe.

Program ma również skupić się na wzroście potencjału firm i budowaniu ich silniejszej pozycji na rynku. Pomóc w tym ma przygotowanie programów akceleracyjnych realizowanych we współpracy z polskimi korporacjami i spółkami Skarbu Państwa.

– Startupy będą rozwijać się w oparciu o potrzeby dużych polskich championów, uzyskując kapitałowe i merytoryczne wsparcie. Rezultatem tych wspólnych działań będzie zarówno rozwój polskich startupów poprzez dostęp do potencjału spółek Skarbu Państwa, jak i wdrożenie produktów oraz usług zrealizowanych przez startupy w polskich korporacjach. Pomoże to młodym firmom rosnąć i budować własny kapitał tak, aby mały przedsiębiorca z czasem stał się średnim, a średni stał się dużym – wyjaśnia Jadwiga Emilewicz, Wiceminister Rozwoju.

Kampanię na rzecz pozyskania projektu jako pierwszy rozpoczął Poznań, jednak obecnie głównym faworytem do stworzenia siedziby NCI wydaje się Wrocław. Oprócz zaangażowania władz miasta, do współpracy włączyli się tez lokalni innowacyjni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Wrocławia. Na specjalnej stronie internetowej inicjatywę poparło już ponad 2100 osób. Działania wspierają też wrocławscy aktywiści miejscy.

Jakie działania podjął Kraków?

– Miasto Kraków kontaktowało się z Ministerstwem i wyraziło chęć uczestniczenia i pomocy w konsultacjach dotyczących programu Start in Poland. Jednak Ministerstwo Rozwoju samodzielnie wybiera partnerów do rozmów z regionów i taką instytucją z Krakowa jest np. Krakowski Park Technologiczny i Geekweek – tłumaczy Monika Chylaszek, rzecznik Prezydenta Miasta Krakowa.

Rzecznik Jacka Majchrowskiego nie obawia się też, że Kraków straci szanse na projekt na rzecz innych polskich miast. – Zgodnie z informacją z Ministerstwa Rozwoju, program nie zakłada umiejscawiania inkubatora w jednym mieście. Założeniem programu jest wykorzystanie już istniejącej infrastruktury oraz potencjału dla wzmocnienia polskiej gospodarki, dlatego wydaje się, że nie może być tutaj mowy o faworytach – wyjaśnia Chylaszek.

„Cieszy aktywność Wrocławia”

Jak poinformowała nas Jadwiga Emilewicz, do Ministerstwa Rozwoju wpłynęła na razie jedna petycja w sprawie ustanowienia siedziby programu. Jej autorem był Poznań, a Kraków nie złożył do tej pory żadnej deklaracji. W konsultacjach aktywnie uczestniczyli za to przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego.

– Z Wrocławia co prawda oficjalnie nie wpłynął żaden wniosek, ale z zadowoleniem obserwujemy dużą mobilizację na portalach społecznościowych. Liczymy jednak, że władze miast, w których

środowiska startupowe działają bardzo prężnie, zechcą współpracować z nami przy realizacji tak ważnego i dużego projektu jak Start In Poland – mówi – wiceminister Emilewicz.

Dwa wnioski

Rozpoczęcie Programu Start in Poland planowane jest na drugą połowę 2016 roku. Obecnie analizowane są opinie środowiska startupowego zebrane w czasie konsultacji. Na ich podstawie Ministerstwo Rozwoju zauważa dwa główne wnioski.

– Po pierwsze, w Polsce istnieje wystarczająca liczba inkubatorów przedsiębiorczości, a dostęp do usług inkubacji nie stanowi problemu. Po drugie, kluczowe są mechanizmy współpracy i wypracowanie kanałów komunikacji startupów ze spółkami Skarbu Państwa. Zatem wyznaczenie konkretnego miasta wydaje się zbędne. Start In Poland to program ogólnopolski, którego realizacja będzie wymagała zaangażowania środowiska startupowego z różnych regionów kraju – podsumowuje Jadwiga Emilewicz.