Problemy ze znalezieniem pracy i brak wsparcia. Jak żyje się kobietom w Krakowie?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W naszym mieście trwają dyskusje na temat Strategii Rozwoju Krakowa 2030. Nie zabrakło panelu dyskusyjnego poświęconego sytuacji kobiet w Krakowie. Konserwatyzm, brak pracy czy wsparcia dla samotnych matek to tylko niektóre z głównych problemów stolicy Małopolski.

W naszym mieście trwają warsztaty i panele dyskusyjne związane z rozwojem Krakowa w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. „Tu chcę żyć. Kraków 2030” to hasło kampanii, które ma zachęcić mieszkańców do zaangażowania się w prace nad strategią rozwoju stolicy Małopolski. W czwartek odbyła się debata „Czy Kraków jest kobietą”, w której uczestniczyła m.in. Ewa Wachowicz, ambasadorka Strategii Rozwoju Krakowa 2030.

Poruszono wiele kwestii istotnych dla kobiet – czy miasto jest im przyjazne, jakie są ich problemy na rynku pracy oraz czy potencjał kobiet jest na tym rynku odpowiednio wykorzystywany.

Dwa bony od miasta

Uczestniczki debaty zaproponowały pomysł utworzenia programu „Bliscy dobrze zaopiekowani”. Miałby pomóc kobietom w odciążeniu ich od obowiązków opieki nad chorymi bliskimi, rodzicami czy dziećmi.

Zaproponowano dwa bony od miasta, które miałyby umożliwić kobietom odpoczynek. Pierwszy bon zostałby przeznaczony dla dzieci,  w celu uczestnictwa w zajęciach, a drugi miałby być przeznaczony na pomoc w opiece. Wówczas przykładowo do osoby chorej przychodziłaby opiekunka lub inna upoważniona osoba, aby się nią zająć.

Rozmówczynie podkreślały również, że sezon wakacyjny nie powinien być kojarzony z zamkniętymi teatrami czy domami kultury. Nie zabrakło pomysłu wspólnego spędzania czasu seniorów i dzieci.

Dorota Blaschkle z koncernu informatycznego Cisco stwierdziła, że należy przede wszystkim uaktywnić program „Lato w mieście”. – Nie chodzi tylko o dzieci, ale i młodzież. Miasto musi być aktywne również latem pod względem edukacyjnym czy kulturalnym – stwierdziła.

Powstanie platforma dla kobiet?

Pojawił się również pomysł powstania specjalnej platformy wymiany informacji dla kobiet. Nie miałaby to być jedynie zakładka na oficjalnej stronie urzędu miasta, ale osobny portal, na którym mieszkanki Krakowa mogłyby dzielić się swoimi doświadczeniami, opiniami czy służyć sobie nawzajem pomocą.

Praca nie dla kobiet?

–  Jeżeli chodzi o krakowski rynek pracy, to chociaż jesteśmy lepiej wykształcone, gorzej się oceniamy – mówi Anna Budzanowska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictw Wyższego. – Brakuje wsparcia, jeżeli chodzi o kwestię macierzyństwa. Co więcej, tkwi w nas przekonanie, że musimy walczyć, a nasze miejsce tak naprawdę jest w domu. Sama mam negatywne doświadczenia, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy w Krakowie. Na jednym z uniwersytetów usłyszałam, że nie rokuję, ponieważ mam dzieci. Ponadto moim zdaniem wszystkie konkursy na ważne stanowiska są ustawione. Musimy otworzyć się na nowych ludzi, wyrównywać szanse, jeśli chodzi o płace kobiet i mężczyzn – dodała.

Podkreślała również, że nasze miasto jest wciąż konserwatywne i mało elastyczne. Podobną opinię wygłosiła Barbara Bulanowska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

–  Zdaję sobie sprawę, jakie problemy mają kobiety m.in. bez wsparcia instytucjonalnego. Chciałabym, aby w Krakowie wszystkie kobiety mogły posłać dziecko do żłobka. Dostęp do miejsc kultury również jest kluczowy – ważne, aby w szkole świetlice nie były małymi pomieszczeniami, w których dziecko jest przechowywane przez godziny. Co więcej, w naszym mieście mieszka wiele kobiet ledwo wiążących koniec z końcem. Nie ekscytujmy się pięknym rynkiem, ale spójrzmy na inne dzielnice Krakowa – powiedziała dyrektor.

Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego poruszyła kwestię zatrudnienia kobiet i mężczyzn. – Pozostała nadal piramida – na jej dole są kobiety, a na górze zawsze zarządzają mężczyźni – przyznała. – Jednak w naszym mieście i tak są większe możliwości, jeżeli chodzi o znalezienie pracy. Z badań przeprowadzonych w 2016 roku jednak wynika, że niestety za największą barierę uznaje się macierzyństwo. Dlatego trzeba zrobić jak najwięcej, aby w tej kwestii wspierać kobiety.

W ramach pracy nad SRK2030, przygotowano już wstępny projekt dokumentu konsultowanego z ekspertami. Na specjalnej stronie internetowej www.srk2030.pl można znaleźć wszystkie informacje dotyczące samego dokumentu i organizowanych wydarzeń, w trakcie których będą mogli dzielić się swoimi pomysłami.

comments powered by Disqus