Protesty po orzeczeniu TK. Akademia Sztuk Pięknych apeluje do rządzących

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Kolegium rektorskie i samorząd studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zabrał głos w sprawie protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

– Jako artyści i dydaktycy oczekujemy od rządzących, że sprawy najwyższej rangi, odnoszące się do trudnych osobistych wyborów i dylematów moralnych Obywatelek i Obywateli naszego Państwa, nie będą podejmowane w czasie krytycznej sytuacji epidemicznej. Otwarty dialog, merytoryczna dyskusja i wola kompromisu wymagają przestrzeni stosownego namysłu oraz społecznej wrażliwości i najwyższej odpowiedzialności – czytamy w liście ASP.

Uczelnie zabierają głos

Kolegium rektorskie i samorząd uczelni piszą, że „wspólna troska związana z koniecznością ochrony zdrowia publicznego staje dziś w sposób oczywisty w konflikcie z niezbywalnym prawem Obywatelek i Obywateli naszego kraju do manifestowania własnych poglądów i emocji, znacząco je ograniczając.”.

ASP to kolejna uczelnia w Krakowie, która odniosła się do społecznych protestów po orzeczeniu TK. W poniedziałek do rządu zaapelowało kolegium rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego: – Ogłoszenie tego wyroku w momencie szczególnego zagrożenia zdrowia i życia Polek oraz Polaków przez gwałtowny rozwój pandemii COVID-19, jest skrajnym dowodem braku odpowiedzialności za losy ludzi – piszą w liście.

„Sprzeciwiamy się”

Rektorzy i studenci ASP zaznaczają, że sprzeciwiają się „wszelkim formom stygmatyzacji i wykluczenia społecznego oraz agresji zarówno wobec osób, jak i wspólnego dziedzictwa kulturowego”.

– Apelujemy do wszystkich stron konfliktu, zwracamy się do każdej i każdego z nas, abyśmy zrobili wszystko, by eskalacja napięć nie wytrąciła nam z rąk możliwości prowadzenia racjonalnego dialogu – zaznaczają.

Autorzy listu napisali również: – W czasie powszechnego niepokoju wynikającego z zagrożenia pandemicznego, wobec irracjonalnej przemocy i pozbawionych odpowiedzialności postaw, które zdominowały przestrzeń debaty publicznej, usilnie wołamy o wzajemny szacunek, dostrzeganie godności każdego człowieka i zrozumienie, że rozstrzyganie dylematów moralnych jest obowiązkiem indywidualnym i podmiotowym aktem każdej i każdego z nas, a wolność pokojowego manifestowania własnych przekonań stanowi niezbywalny fundament życia demokratycznych społeczeństw.