Przekroczenia norm powietrza w Skawinie. Gmina stara się o stację

Skawina stara się o stację fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W ostatnim czasie odbyły się pomiary zanieczyszczeń powietrza w Skawinie. Ze względu na niepokojące wyniki gmina stara się o akredytowaną stację pomiarową.

 

Na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie od czerwca działa urządzenie pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Już pierwszy miesiąc jego działania pokazał niepokojące odczyty.

– Pomimo braku wymogów prawnych, zdecydowaliśmy się na montaż czujników, aby wiedzieć, w jakim otoczeniu żyjemy – mówi Tomasz Ożóg, zastępca burmistrza Skawiny.

Czujnik zlokalizowany przy ulicy Piłsudskiego (teren byłej Huty Aluminium) zanotował występującą okresowo w godzinach wieczornych i nocnych bardzo wysoką zawartość lotnych związków organicznych (LZO).

– Sytuacja ta powtarzała się kilkukrotnie od dnia 18 czerwca. Kilka razy przekroczono wartości pomiarowe stacji monitoringu – informuje Tomasz Ożóg.

Czy stacja powstanie?

Na polecenie burmistrza Skawiny, Norberta Rzepisko, w czwartek odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Informacja o niepokojących odczytach dotyczących formaldehydu i lotnych związków organicznych została przekazana do służb państwowych i samorządowych.

Wiadomości otrzymały m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

– Nie mamy wystarczających narzędzi prawnych, aby podjąć twarde działania. Większość decyzji leży w rękach władz wyższego szczebla. Deklarujemy pełną gotowość do współpracy, w tym do zlokalizowania na terenie dawnej Huty Aluminium akredytowanej stacji pomiarowej – podkreśla Norbert Rzepisko.

Apel do rządu

Burmistrz uspokaja jednak mieszkańców i mówi, że jak na razie nie ma potwierdzenia, jakie związki występują w powietrzu.

Pomiary zostały wykonane w jednym punkcie miasta na terenie zakładów przemysłowych. Jeszcze w lipcu dostarczone zostaną trzy kolejne urządzenia, które usytuowane w innych lokalizacjach pozwolą nam na zebranie większej ilości danych.

Burmistrz próbuje zainteresować tematem władze rządowe, m.in. ministra środowiska Henryka Kowalczyka i poprosić go o podjęcie odpowiednich działań wraz z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w celu umiejscowienia przy ulicy Piłsudskiego w Skawinie akredytowanej stacji pomiarowej.

W najbliższy poniedziałek (15 lipca) odbędzie się spotkanie burmistrza z firmami zlokalizowanymi na terenie Huty Aluminium.

 

comments powered by Disqus