Radni dyskutują o budżecie Krakowa na przyszły rok [RELACJA]

W połowie listopada prezydent Krakowa przesłał miejskim radnym projekt planu finansowego na przyszły rok. Dziś samorządowcy dyskutują na temat podziału blisko ośmiomiliardowego budżetu.

.

14:09

Łukasz Maślona z klubu „Kraków dla Mieszkańców”: – Argumentując podwyżki cen biletów pojawia się kwota 970 mln złotych. Tymczasem przeglądam budżet z każdej strony i widzę zapisaną kwotę 640 mln złotych. Chciałem usłyszeć konkretną odpowiedź: gdzie znajduje się te 300 mln złotych? Co się stało, że nie ma wpisanych w budżecie realnych wartości?

14:02

Łukasz Wantuch z klubu prezydenckiego „Przyjazny Kraków: – Panie prezydencie, dlaczego w urzędzie jest taka niechęć do wycofania się z pomysłów, które okazały się być błędem. Może trzeba powiedzieć, że zajmujemy się tysiącem spraw i pewne rzeczy nam się nie udały? Trzeba naprawić błędy, takiej jak niedziałające schody ruchome przy dworcu czy spółka Kraków5020 z tą drugą miejską telewizją. Dlaczego my dostarczamy wrogom pana prezydenta, urzędu i klubu prezydenckiemu amunicję. A ta telewizja i schody są najlepszym przykładem.

13:52

Radny PO Grzegorz Stawowy: – Budżet jest faktycznie bardzo trudny, o czym świadczy to, że prezydent chce mieć 300 mln złotych na zaciąganie bieżących zobowiązań i ich regulację. To jest bardzo dużo, bo jeszcze parę lat temu było 150 mln złotych, czyli mamy mieć wzrost o 100%.

13:47

Artur Buszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa: – Wszyscy – o dziwo – zgadzamy się, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. To będzie trudny budżet, niezależnie od przyczyn – czy mówimy o wojnie, kosztach energii, inflacji czy rozwiązaniach podatkowych wprowadzonych przez PiS.

13:42

– W tej trudnej sytuacji jest jeden pozytyw: to są bardzo duże inwestycje w obszarze oświaty. Duża w tym zasługa pani prezydent Korfel-Jasińskiej oraz dyrekcji Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty. Dlatego nie zagłosuję przeciwko temu budżetowi, ale teraz go nie poprę – podkreślił radny niezależny Wojciech Krzysztonek.

13:21

– Chciałbym państwu wskazać dwie pozycje w budżecie, które są mocno niedoszacowane. O pierwszej sprawie rozmawialiśmy podczas posiedzenia komisji infrastruktury. Z ust pana prezydenta Kuliga oraz Majchrowskiego padały kwoty, że na utrzymanie komunikacji miejskiej potrzebujemy blisko miliard złotych. Te informacje potwierdził dyrektor Łukasz Franek, który zdradził, że potrzebujemy 970 mln złotych, aby mieszkańców nie czekały cięcia w komunikacji miejskiej. W budżecie – jak powiedział szef ZTP – zapisaną mamy kwotę ponad 700 mln złotych, co powoduje że rzeczywiście brakuje nam 270 mln złotych – mówił Michał Starobrat, przewodniczący klubu „Nowoczesny Kraków”.

13:10

Łukasz Gibała o spółce Kraków5020: – Z budżetu miasta w przyszłym roku ma pójść 15 milionów złotych. Ale jest bardzo ciekawa rzecz. Spółka oraz wydział kultury wnioskują „o niezwłoczne ujęcie w projekcie budżetu miasta na 2023 rok kwoty 74 milionów złotych”.

13:07

– Wygląda na to, że mamy najbardziej nieodpowiedzialnego prezydenta miasta w Polsce – stwierdził Łukasz Gibała. Powiedział, że Kraków w latach 2022-2023 zadłuża się najbardziej ze wszystkich dużych polskich miast. – To zadłużenie będzie spłacał nie obecny prezydent, a przyszły. Myślę, że przyświeca tutaj maksyma „Po nas choćby potop – podkreślił.

13:05

Łukasz Gibała, przewodniczący klubu „Kraków dla Mieszkańców”: – Głównym problemem tego projektu jest potworny, ponad miliardowy deficyt. Miliard złotych deficytu to jest kwota potężna, która w dłuższej, a nawet średniej perspektywie może zachwiać stabilnością finansową Krakowa. Pojawiła się taka teza ze strony przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, że ten fatalny wynik budżetu jest kwestią zmian, które wprowadził rząd centralny. Niewątpliwie ten rząd rzeczywiście wprowadza zmiany, które konsekwentnie pogarszają sytuację finansową samorządów. Natomiast pojawia się pytanie, czy rzeczywiście ten zły wynik finansowy jest tylko kwestia tych negatywnych zmian wprowadzanych przez rząd. Czy też trzeba dodać do tego kwestię złego zarządzania naszym miastem przez urzędującego prezydent.

12:58

Jacek Bednarz, przewodniczący klubu „Przyjazny Kraków”: – Dziś my wszyscy patrząc na ten budżet musimy się mocno zastanowić i wziąć odpowiedzialność. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć jakie będą dochody. Żyjemy w czasach dużej niepewności i musimy mieć to cały czas na względzie. Dziś przepychankami nie rozwiążemy problemów.

12:53

– Nie dziwmy się, że tak naprawdę w budżecie na przyszły rok mamy w zasadzie tylko kontynuacje rozpoczętych inwestycji i mamy bardzo mało nowych. Znajdują się tam tylko inwestycje, na które są już podpisane umowy lub mają zewnętrzne dofinansowanie. Dlatego, że miasto praktycznie utraciło możliwość samodzielnego kształtowania budżetu i jest drenowane przez bandytyzm ekonomiczny. Zaczynamy nie mieć środków – mówił szef klubu KO.

12:46

– Jesteśmy w sytuacji ciężko kryzysowej, tylko że zarządzanie miastem w tym względzie ma stosunkowo niewielki wpływ. Największy wpływ na to ma ręczne sterowanie budżetami samorządów przez polski rząd. To gospodarka rabunkowa uprawiana przez rząd kosztem samorządów – pokreślił Andrzej Hawranek.

12:45

Andrzej Hawranek, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej: – Mój przedmówca mówił, że dochody własne miasta wzrosną o 12 procent i może jest to fantastyczny wynik, tylko że dzieje się to w okresie osiemnastoprocentowej inflacji.

12:29

– Za jedną rzecz trzeba pochwalić miasto. W dobie kryzysu najlepszym sposobem jest realizacja inwestycji, bo to one nakręcają gospodarkę państwa i miasta. Ten poziom realizacji inwestycji jest imponujący. Dzieje się tak z różnych przyczyn: jedną z nich jest realizacja dużej liczby inwestycji związanych z organizacją igrzysk – zaznaczył Mariusz Kękuś z PiS.

12:20

Przedstawiciel PiS powiedział, że szczególnie rowerzyści powinni być zadowoleni z przygotowań do III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Argumentował, że wiele pieniędzy pochodzących z budżetu centralnego mają być przeznaczone w przyszłym roku na realizację ścieżek rowerowych.

12:18

Mariusz Kękuś w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości mówił, że w stosunku do planu na 2022 roku o 65 mln złotych wzrosną wpływy z tytułu podatków PIT i CIT. – Jeśli chodzi o podatek dochodowy PIT nastąpiła duża zmiana systemowa. W tym momencie Ministerstwo Finansów robi prognozę, która jest niezmienna. Jednak powinniśmy spodziewać się korekty, które mają zrównoważyć ubytki w trakcie roku – dodał.

12:12

– Mamy sporą listę mniejszych lub większych zadań, które nie doczekały się w tym budżecie realizacji. Takim przykładem jest linia tramwajowa z Cichego Kącika na Azory oraz z Azorów do Krowodrzy. Przy czym ta druga inwestycja w pierwszym kwartale przyszłym roku uzyska ZRID i aż się prosiło, aby była realizowana – mówił Andrzej Kulig.

12:04

Zastępca prezydenta Krakowa powiedział, że urzędnicy obserwują niepokojące trendy w postępowaniach przetargowych. Stwierdził, że często najtańsze oferty przetargowe przewyższają zaplanowany budżet.

– Koszty inwestycji rosną, co w dużym stopniu było następstwem wybuchu wojny na Ukrainie oraz przerwaniem łańcuchów dostaw – podkreślił.

11:51

Andrzej Kulig zdradził, że w przyszłym roku będą realizowane następujące inwestycje związane z komunikacją i transportem:

 • Linia tramwajowa KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa), wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania na ul. Opolskiej
 • Rozbudowa ul. Igołomskiej
 • Rozbudowa al. 29 Listopada (odcinek: ul. Opolska – granice miasta)
 • Trasa Wolbromska (odcinek: ul. Pachońskiego do granic miasta)
 • Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
 • Przebudowa ul. Glinik
 • Rozbudowa ul. Wrobela
 • Rozbudowa ul. Fortecznej (odcinek: ul. Zakopiańska – ul. Zawiszy)
 • Rozbudowa ul. Ważewskiego wraz z ul. Zakarczmie, etap I
 • Kładka pieszo-rowerowa Grzegórzki – Zabłocie
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 Listopada, od ul. Żelaznej do ul. Woronicza, etap II, strona wschodnia
11:49

Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa mówił o budżecie na inwestycje. – W pierwszej kolejności przyjęliśmy jako priorytet realizację wszystkich trwających zadań. Żadne z zadań, które są „na biegu” nie będą zatrzymane. Za najważniejsze uznaliśmy wykorzystanie środków zewnętrznych: tych z kończącej się perspektywy unijnej, Polskiego Ładu oraz dotacji na przygotowania do III Igrzysk Europejskich.

11:16

Szef wydziału budżetu powiedział, że największe środki będą przeznaczana na oświatę (ponad 2,2 mld zł), transport (1,7 mld zł) oraz gospodarkę i ochronę środowiska (757 mln zł).

11:02

Tomasz Tylek, dyrektor wydziału budżetu krakowskiego magistratu poinformowała, że przyszłoroczne dochody miasta mają wynieść ponad 6,7 mld złotych i będą wyższe o 6,4% w stosunku do bieżącego roku. Wydatki miasta mają zatrzymać się na poziomie 7,8 mld złotych i będą wyższe o ok. 10 procent w porównaniu do planu ze stycznia 2022 roku.

10:47

– Istotną częścią dochodów miasta stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od stosowanych cen biletów, jak i o wykorzystaniu komunikacji – stwierdził Jacek Majchrowski.

10:38

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa: – Jest to budżet wyzwań dla miasta. Konstruowanie tego budżetu należało do najtrudniejszych. Scenariusz makroekonomiczny dla założeń budżetowych był obarczony wysoką niepewnością, zwłaszcza w zakresie kształtowania się koniunktury i trendu inflacyjnego.

News will be here