Radni Krakowa przyjęli rezolucję. Chcą zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi

Budowa estakad kolejowych fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radni Krakowa przyjęli rezolucję do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do nieistniejącego od ponad dwóch lat Ministerstwa Skarbu w sprawie zagospodarowania terenu pod estakadami kolejowymi na Grzegórzkach.

Autorzy dokumentu apelują do przedstawicieli rządu, aby tereny pod budowanymi estakadami na Grzegórzkach były zagospodarowane zgodnie z wolą mieszkańców. – Do takiego rozwiązania konieczne jest przekazanie tych terenów w dzierżawę lub sprzedaż ich gminie Kraków, o co apelujemy – czytamy w rezolucji.

Miasto nie chce kupować gruntów

Jerzy Muzyk, wiceprezydent Krakowa chwilę przed głosowaniem wystąpił na sesji rady. Mówił, że PKP PLK z powodów formalnych nie może sprzedać gruntów. Powiedział, że miasto nie ma też zamiaru nabywać tych działek.

Zastępca Jacka Majchrowskiego powiedział, że w imieniu prezydenta od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z właścicielem terenu. 30 września władze Krakowa otrzymały od dyrektora PKP PLK Mateusza Wanata list. Szef regionu południowego spółki kolejowej podkreśla w piśmie, że „nowa przestrzeń powinna być wykorzystana zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców na rekreację, miejsce spotkań i poprawę komunikacji pomiędzy podzielonym do tej pory obszarem miasta”.

Zastępca Jacka Majchrowskiego prosi, aby nie przyjmować rezolucji

– Treść tego pisma w pewnym sensie odzwierciedla stan rozmów, które my obecnie prowadzimy z PKP PLK. Chciałbym przed podjęciem uchwały przez państwa w kontekście kierowania rezolucji do premiera uwzględnić treść tego pisma. Wydaje mi się, że byłaby ona przedwczesna – prosił radnych wiceprezydent Krakowa.

Jerzy Muzyk podkreślił, że prowadzone rozmowy zmierzają w kierunku znalezienia formuły, która da miastu możliwość zagospodarowania terenów zgodnie z wynikami konsultacji społecznych. A spółka PKP PLK będzie miała dostęp do infrastruktury kolejowej.

Na 43 osobową radę miasta 14 radnych było za rezolucją, 3 przeciw, 2 osoby się wstrzymały, a jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Grzegórzki
comments powered by Disqus