Radni za rozłożeniem długu Wisły na raty

fot. LoveKraków.pl

Radni Rady Miasta Krakowa z komisji budżetowej większością głosów pozytywnie zaopiniowali wniosek Wisły Kraków o rozłożenie na 24 raty zaległości za dzierżawę stadionu od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.

Za podpisaniem porozumienia z klubem głosowało sześciu radnych PO i klubu prezydenckiego, sześciu z PiS wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Wcześniej pozytywnie wniosek ocenił zespół zadaniowy.

Niedługo w imieniu miasta porozumienie podpisze Zarząd Infrastruktury Sportowej. Wisła ma do spłacenia 1 milion 462 tysiące złotych wraz z odsetkami naliczanymi od 2 sierpnia. Należność zostanie rozłożona na 24 miesięczne raty, począwszy od 20 września.

Brak spłaty raty w terminie bądź wpłacenie niepełnej kwoty będzie się wiązało z zerwaniem porozumienia i wezwaniem do natychmiastowego uregulowania należności. Taka sytuacja miała miejsce dwa lata temu, gdy miasto również rozłożyło Wiśle dług na raty, ale po kilku wpłatach klub przestał wpłacać pieniądze i sprawa trafiła do sądu.

REKLAMA

 


comments powered by Disqus