Rektor UEK pisze list do prezydenta Dudy. Rezygnuje z zasiadania w radzie

prof. Stanisław Mazur

Po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o powołaniu komisji do zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo Polski, z zasadzania w radzie do spraw szkolnictwa wyższego zrezygnował prof. Stanisław Mazur, rektor UEK.

W poniedziałek prezydent oświadczył, że podpisze ustawę o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007–2022. – Opinia publiczna powinna sama wyrabiać opinię na temat tego, jak działają jej przedstawiciele, także ci wybierani w wyborach powszechnych, którym powierzane były bardzo odpowiedzialne funkcje państwowe, w jaki sposób je realizowali, jak rozumieli interesy Rzeczypospolitej, czy one rzeczywiście były w należyty sposób realizowane – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że ma świadomość, że wobec komisji zgłaszane są różne zastrzeżenia, także zastrzeżenia natury konstytucyjnej. – Dlatego korzystam z instrumentów, które Prezydentowi RP daje polska konstytucja. Podpisuję ustawę, dlatego, że uważam, że powinna wejść w życie – wyjaśnił. Jednocześnie zapowiedział skierowanie aktu prawnego do Trybunału Konstytucyjnego, by zbadać kwestie budzące wątpliwości.

Na decyzję prezydenta reaguje rektor UEK

Na taki ruch prezydenta zareagował rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Profesor Stanisław Mazur zapowiadał, że „zachowując największy szacunek dla obywateli naszego kraju, dla polskiego środowiska naukowego, zmuszony jestem poinformować o mojej decyzji o rezygnacji z zasiadania w Radzie do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, powołanej przez pana prezydenta”.

– W mojej opinii podpisanie przez pana prezydenta ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, to decyzja o wielkich i trudnych do przewidzenia konsekwencjach dla demokracji w Polsce. Mając na względzie bezsprzeczne wady prawne tej ustawy, ale także jej antydemokratyczny charakter, nie mogę pozostać bierny – podkreśla Stanisław Mazur.

Tłumaczy, że decyzje o rezygnacji podjął „z wielkim żalem, ale jestem głęboko przekonany, że nie można akceptować procesu degradacji porządku prawnego w Polsce i kluczowych mechanizmów nowoczesnego państwa prawnego opierającego się na solidnych podstawach zbudowanych ze stabilnych instytucjach państwa”.

Rektorzy z Krakowa

Prezydent Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji powołał 22 listopada zeszłego roku. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Organ miał się zajmować m.in. przygotowywanie opinii i ekspertyz dla prezydenta czy identyfikowaniem aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów.

Rada składała się z 24 naukowców. Z Krakowa w skład rady weszli m.in. rektor UEK prof. Stanisław Mazur, rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzy Lis.