Remont Konopnickiej również w dzień. Szykują się poważne utrudnienia

ul. Konopnickiej fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Dziś ruszają prace na ul. Konopnickiej. Początkowo prace miały być prowadzone głownie nocami. ZDMK informuje, że nastąpi zmiana organizacji pracy. Prace będą prowadzone również w ciągu dnia.

– Po dzisiejszej naradzie z wykonawcą remontu na ul. Konopnickiej oraz po sprawdzeniu prognoz pogody, podjęto decyzję o zmianie organizacji prac. Prace będą prowadzone również za dania, ale zostaną skrócone do 6 dni – informuje Michał Pyclik, rzecznik ZDMK.

W komunikacie czytamy, że ze względu na technologię wykonywania robót bitumicznych z użyciem asfaltów modyfikowanych których przepisy normatywne nie dopuszczają do wykonywania nawierzchni przy niskich temperaturach wykonawca zmuszony jest do zmiany harmonogramu robót. Przyjęta technologia pracy przez całą dobę skróci czas remontu do sześciu dni.

Ważne informacje

Pierwszy etap: odcinek od rzeki Wilgi do ronda Matecznego kierunku Wieliczki od 23 do 26 listopada:

- w nocy z 23/24 listopada sfrezowanie dwóch prawoskrętów w kierunku ul. Wadowickiej,

- 24 listopada w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku,

- w nocy z 24/25 listopada sfrezowany zostanie prawy pas od rzeki Wilgi do ronda Matecznego,

- 25 listopada w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku,

- w nocy z 25/26 listopada sfrezowany zostanie lewy pas od rzeki Wilgi do ronda Matecznego,

- 26 listopada w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku.


Drugi etap: odcinek od ronda Matecznego do rzeki Wilgi kierunku centrum miasta od 1 do 4 grudnia:

- w nocy z 1/2 grudzień sfrezowanie zatoki autobusowej, prawoskręt na Orawską,

- 2 grudnia w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku,

- w nocy z 2/3 grudnia sfrezowany zostanie prawy pas od ronda Matecznego do rzeki Wilgi,

- 3 grudnia w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku,

- w nocy z 3/4 grudnia sfrezowany zostanie lewy pas od ronda Matecznego do rzeki Wilgi,

- 4 grudnia w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki
comments powered by Disqus