Rozmowa na dzień dobry: Przebudowa al. 29 Listopada ma się rozpocząć w przyszłym roku

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W drugiej połowie 2020 roku powinna rozpocząć się przebudowa al. 29 Listopada. Inwestycja pochłonie minimum 94 mln złotych – mówi w rozmowie z LoveKraków.pl Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Patryk Salamon, LoveKraków.pl: Na jakim etapie jest przygotowanie przebudowy al. 29 Listopada?

Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich: Na początku września Małopolski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Z informacji, jakie posiadamy wynika, że złożona dokumentacja jest kompletna. Następnym krokiem jest przekazanie dokumentów do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem wszczęcia powtórnej procedury oceny środowiskowej.

Kiedy można spodziewać się ZRID-u?

Zakładamy, że decyzja powinna być na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Przy czym ten termin jest bardzo mocno uzależniony od postępowania przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Jeśli sprawnie ten etap będzie przeprowadzony, to myślę nie powinno być większych zastrzeżeń i otrzymamy zezwolenie.

Czyli kiedy można spodziewać się rozpoczęcia prac budowlanych?

Zakładamy, że jeśli wydana byłaby decyzja w drugim kwartale, to niezwłocznie będziemy wykonawcy przekazywać plac budowy. Zapewniam, że będziemy występować do urzędu wojewódzkiego o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, abyśmy mogli rozpoczynać prace budowlane.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Czerwony
comments powered by Disqus