Ruszają konsultacje w sprawie strefy czystego transportu. Pierwszy krok w marcu 2023

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W czwartek 17 marca rozpoczną się konsultacje w sprawie wprowadzenia w Krakowie strefy czystego transportu. Pierwsze ograniczenia wewnątrz drugiej obwodnicy urzędnicy chcieliby wprowadzić od marca 2023 roku.

Do 24 grudnia rada miasta musi przyjąć uchwałę dotyczącą utworzenia strefy czystego transportu, przynajmniej wewnątrz II obwodnicy. Taki wymóg stawia przyjęty przez sejmik wojewódzki Program Ochrony Powietrza. Ale to, jakie dokładnie ograniczenia zostaną wprowadzone, zależy od decyzji radnych.

Dlatego 17 marca miasto rozpoczyna konsultacje, które w założeniu mają być szerokie i potrwać do maja – tak, by możliwie dokładnie sprawdzić oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców. Konsultacje startują pomimo trudnej sytuacji związanej z wojną – urzędnicy tłumaczą jednak, że aby zmieścić się w wyznaczonym terminie, trzeba podjąć działania już teraz.

Najstarsze nie wjadą

Podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji infrastruktury dyrektor Zarządu Transportu Publicznego tłumaczył radnym, że strefa czystego transportu służy eliminowaniu pojazdów, które emitują najwięcej zanieczyszczeń. W pierwszym kroku miasto chciałoby wyeliminować pojazdy spełniające jedynie normy Euro1 i Euro 2, czyli w praktyce te wyprodukowane do roku 2000. To ok. 6-7 procent samochodów poruszających się po Krakowie. Stopniowo w kolejnych latach wymagania byłyby zwiększane. – Po analizach dwóch badań, z 2019 i 2021 roku można powiedzieć, że należy się skupiać na kilkunasto-kilkudziesięcioletnich pojazdach z silnikiem diesla. To takie pojazdy w praktyce emitują najwięcej zanieczyszczeń – tłumaczył dyrektor Franek.

W jego ocenie ważne jest to, by zrobić pierwszy, nawet bardzo ostrożny krok, by dać jasny sygnał, że miasto zamierza podejmować dalsze działania w stronę ograniczania emisji. Mieszkańcy strefy zyskiwaliby dodatkowy okres przejściowy, pod uwagę brane są również różnego rodzaju zachęty do rezygnacji z najstarszych samochodów, np. 24-miesięczny bilet na komunikację miejską czy dopłata do zakupu roweru. Dyrektor Franek zwracał też uwagę, że przyszły rok ma przynieść znaczną poprawę oferty komunikacji zbiorowej w związku z kończącymi się inwestycjami kolejowymi i coraz większą liczbą dostępnych połączeń.

Jak powiedział dziś wiceprezydent Andrzej Kulig, po przyjęciu uchwały w sprawie strefy przez radę miasta zostanie przeprowadzona szeroka akcja informacyjna w Krakowie i poza nim. –Jeżeli 24 grudnia ta uchwała ma wejść, to naszym obowiązkiem jest informować z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich mieszkańców, ale także osoby przyjeżdżające do Krakowa o tym, że taka strefa zacznie obowiązywać – zapowiedział.

Harmonogram konsultacji

Konsultacje społeczne rozpoczynają się 17 marca, zgodnie z poniższym harmonogramem:

17–25 marca 2022 r. – formularz do zgłaszania uwag i wniosków (będzie dostępny na stronie internetowej www.ztp.krakow.pl).

Spotkania informacyjno-warsztatowe z mieszkańcami:

  • 17–25 marca 2022 r. – rekrutacja na spotkania warsztatowe
  • 31 marca godz. 18.00-20.00 – spotkanie informacyjne w formule online, transmitowane w mediach społecznościowych.
  • 5, 6, 7, 12, 13, 21 kwietnia godz. 18.00-20.00 – warsztaty z wybranymi losowo mieszkańcami, którzy zgłosili chęć udziału podczas rekrutacji.

Spotkania informacyjno-warsztatowe z przedsiębiorcami:

26, 27, 28 kwietnia godz. 18.00 – 20.00

Dyżury telefoniczne:

  • 9 maja godz. 17.00-19.00
  • 10 maja godz. 10.00-12.00
  • 11 maja godz. 17.00-19.00
  • 12 maja godz. 10.00-12.00
  • 13 maja godz. 14.00-16.00

Po zakończeniu konsultacji projekt uchwały o Strefie Czystego Transportu będzie dopracowany i skierowany do Rady Miasta Krakowa.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto