Ruszyły konsultacje w sprawie linii tramwajowej na Alejach

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Od piątku trwają konsultacje w sprawie linii tramwajowej na odcinku od Nowego Kleparza do placu Inwalidów. Choć dotyczą funkcjonalności jednego z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w mieście, informacji na ten temat (jak dotąd) próżno szukać na głównej stronie miasta.

Kraków zamówił przygotowanie koncepcji linii w pierwszej połowie ubiegłego roku. Nowa linia tramwajowa wzdłuż Alej miałaby mieć ok. 850 m długości. Z jednej strony przewidziane jest włączenie w stronę ulic Długiej i Kamiennej, a z drugiej – w stronę ul. Karmelickiej i Królewskiej.

Konsultacje mają potrwać do grudnia. – Budowa linii tramwajowej na odcinku pomiędzy Placem Inwalidów a Nowym Kleparzem przyczyni się do zwiększenia niezawodności sieci tramwajowej i tym samym umożliwi prowadzenie trasy objazdowej tramwajów w przypadku awarii torowiska na ul. Karmelickiej, bez konieczności zbędnego nadkładania drogi przez tramwaje – czytamy w komunikacie miasta.

Naczynia połączone

W praktyce dyskusja o Alejach ma obecnie znacznie większe znaczenie, niż to, co napisano wyżej. Biorąc pod uwagę rozpędzające się przygotowania do budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej, coraz głośniej podnoszony jest temat ograniczenia ruchu samochodowego na Alejach Trzech Wieszczów. Co istotne, ten argument podnoszony jest w różnych środowiskach – wspominają o nim zarówno przedstawiciele spółki Trasa Łagiewnicka, jak i zwolennicy budowy nowych tras, próbujący przekonać do tej inwestycji sceptyków. Z kolei dla osób stawiających na transport zbiorowy czy rower konieczność ograniczenia ruchu samochodowego w centrum, zwłaszcza tranzytowego, jest niemal oczywistością.

Te dwie inwestycje w zupełnie różnych częściach miasta są więc ze sobą ściśle powiązane. Z kolei decyzje co do fragmentu Alej między Nowym Kleparzem a placem Inwalidów będą mieć wpływ na ewentualne dalsze kroki na kolejnych odcinkach Alej. Tym bardziej zaskakująca może być stosunkowo niewielka skala konsultacji, z jednym spotkaniem i dwoma dyżurami telefonicznymi i materiałami trudno dostępnymi dla osób, które nie są zaznajomione z tematem.

Plan konsultacji

Zgodnie z komunikatem miasta, w konsultacjach można wziąć udział korzystając z następujących możliwości:

 • Telefoniczne dyżury eksperckie:
  - 22 listopada 2022 r. od 10:00 do 11:00,
  - 5 grudnia 2022 r. od 16:00 do 17:00.
  Pod numerami telefonów:
  - Sweco Polska Sp. z o.o.: +48 607 962 010,
  - Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 89 24.
 • Spotkanie z mieszkańcami: czwartek, 1 grudnia 2022 roku godz. 17:30 w XX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szlak 5. W ramach spotkania przewidziano: przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie rozwiązań koncepcyjnych wariantów przebiegu linii tramwajowej na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów oraz dyskusję, podczas której zbierane będą stanowiska osób obecnych na spotkaniu.
 • Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. Formularz można przekazać:
  - w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl;
  - pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków;
  - poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące koncepcji budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.

Mnóstwo wariantów

Udział w konsultacjach utrudnia mieszkańcom dodatkowo fakt, że do wyboru jest bardzo wiele opcji. W pierwszym pytaniu należy wybrać spośród aż jedenastu opcji, które dodatkowo są jedynie opisane słownie, a materiały graficzne należy pobrać w formie skompresowanych folderów. Różnice dotyczą zarówno tego, po której stronie ma przebiegać torowisko, czy ma być zielone, czy powinno przebiegać w pasie zieleni, czy tory dla obydwu kierunków powinny być rozdzielone, czy powinny też powstać drogi dla rowerów i czy tramwaj powinien jechać w tunelu. WSZYSTKIE MATERIAŁY MOŻNA POBRAĆ TUTAJ.

Poniżej lista możliwości z formularza konsultacyjnego:

 1. W1.P1 - wariant przebiegu pasa autobusowo-tramwajowego w pasie zieleni Alei Trzech Wieszczów wraz z poprowadzeniem obustronnych dwukierunkowych ścieżek rowerowych.
 2. W1.P2 - wariant przebiegu linii tramwajowej w pasie zieleni Alei Trzech Wieszczów (zielone torowisko) wraz z poprowadzeniem obustronnych dwukierunkowych ścieżek rowerowych.
 3. W2.P1 - wariant przebiegu pasa autobusowo-tramwajowej w północnej jezdni Alei Trzech Wieszczów (oba tory w jezdni północnej, przeniesienie ruchu samochodowego na jezdnię południową) wraz z poprowadzeniem obustronnych dwukierunkowych ścieżek rowerowych.
 4. W2.P2 - wariant przebiegu pasa autobusowo-tramwajowego w północnej i południowej jezdni Alei Trzech Wieszczów (po jednym pasie autobusowo-tramwajowym w każdej jezdni) wraz z poprowadzeniem obustronnych dwukierunkowych ścieżek rowerowych
 5. W2.P3 - wariant przebiegu linii tramwajowej w północnej części Alei Trzech Wieszczów (przeniesienie ruchu samochodowego na jezdnię południową) wraz z poprowadzeniem jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej.
 6. W3.P1 – wariant przebiegu linii tramwajowej w tunelu z rampami tunelowymi w pasie zieleni Alei Trzech Wieszczów z poprowadzeniem obustronnych dwukierunkowych ścieżek rowerowych (należy wybrać podwariant):
  1. wariant  z 2 jezdniami po  dwa pasy ruchu, dla ruchu kołowego,
  2. wariant  z 2 jezdniami po  trzy pasy ruchu, dla ruchu kołowego.
 7. W3.P3 – wariant przebiegu linii tramwajowej w tunelu pod północną jezdnią Alei Trzech Wieszczów z rampami tunelowymi w ulicach: Karmelickiej, Królewskiej, Długiej i  Kamiennej z poprowadzeniem obustronnych dwukierunkowych ścieżek rowerowych (należy wybrać podwariant):
  1. wariant  z 2 jezdniami po  dwa pasy ruchu, dla ruchu kołowego,
  2. wariant  z 2 jezdniami po  trzy pasy ruchu, dla ruchu kołowego.
 8. W4 - wariant przebiegu pasa autobusowo-tramwajowego w północnej i południowej jezdni Alei Trzech Wieszczów (po jednym pasie autobusowo-tramwajowym w każdej jezdni) wraz z poprowadzeniem obustronnych jednokierunkowych ścieżek rowerowych i  brakiem ingerencji w pas zieleni.
 9. W5 - wariant przebiegu linii tramwajowej w tunelu pod pasem zieleni z rampami tunelowymi w ulicach: Karmelickiej, Królewskiej, Długiej i Kamiennej z poprowadzeniem obustronnych dwukierunkowych ścieżek rowerowych.
 10. W6 - wariant przebiegu linii tramwajowej w pasie zieleni Alei Trzech Wieszczów (zielone torowisko) bez ścieżek rowerowych.
 11. W7 - wariant przebiegu linii tramwajowej w pasie zieleni Alei Trzech Wieszczów (zielone torowisko) bez ścieżek rowerowych wraz z budową tunelu samochodowego pod Alejami Trzech Wieszczów na odcinku od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z  ul.  Kamienną.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Krowodrza