Są dodatkowe pieniądze na obwodnicę Zabierzowa

Minister A. Adamczyk w Zabierzowie fot. Krzysztof Kalinowski

Minister Infrastruktury zatwierdził aneks zwiększający środki na budowę obwodnicy Zabierzowa.

– W przetargu na budowę obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79 wykonawcy dwukrotnie składali odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniała te odwołania, co powodowało, że GDDKiA była zmuszona do unieważnienia ich wyboru – tłumaczy minister Andrzej Adamczyk.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która przekroczyła kosztorys. – Zwiększenie budżetu na tę budowę pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie realizacji – stwierdza Adamczyk.

Ponad 10 km

Zgodnie z projektem obwodnica będzie miała 10,3 km długości. Jak informuje ministerstwo infrastruktury na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka, obwodnica będzie dwujezdniowa, a w dalszej części jednojezdniowa. Po stronie północnej ominie tereny zabudowane Zabierzowa.

– Zadanie obejmuje ponadto budowę tunelu o długości ok. 300 m, czterech mostów, siedmiu wiaduktów, kładki dla pieszych i ronda. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i telekomunikacyjna oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa – wylicza resort.

Ponad 10-kilometrowy odcinek drogi, po dwukrotnym unieważnieniu wyników przetargu, wybuduje Budimex. Koszt inwestycji wyniesie ponad 675 mln złotych.

– Wszystkie prace, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, powinny zostać ukończone w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy. Do tego czasu nie będą wliczane okresy zimowe, czyli od 16 grudnia do 15 marca – informuje GDDKiA w Krakowie.