Seniorzy apelują o ochronę ogródków działkowych

Ogródki działkowe

Działająca od września ubiegłego roku Rada Krakowskich Seniorów podjęła uchwałę dotyczącą ogródków działkowych. Apeluje w niej do władz miasta o ochronę tych miejsc przed likwidacją.

Ogrody topnieją

Rzecznik prasowy RKS Marian Krzewiński tłumaczy, że apel był reakcją na stopniowe znikanie ogródków działkowych z mapy Krakowa. Jako przykład podaje działki przy ul. Mydlnickiej i Buszka. – Ogrody topnieją z roku na rok – podkreśla Krzewiński.

RKS przekonuje, że skoro miasto tyle mówi o aktywizacji seniorów, integracji społecznej i walce z wykluczeniem, powinno dostrzec potencjał tkwiący w ogródkach działkowych. To one, zdaniem członków rady, są miejscem, w którym teoretyczne założenia miejskich programów dotyczących aktywności seniorów są już od dawna realizowane. – Rodzinne Ogrody Działkowe są ponadto „zielonymi płucami miasta” tak niezbędnymi dla duszącego się w smogu Królewsko-Stołecznego Miasta Krakowa, nie stanowiąc obciążenia finansowego dla miasta – napisali w uchwale członkowie RKS.

Plany zagospodarowania dla samych ogródków

Z ich diagnozą i postulatem ochrony zgadza się radny miejski Grzegorz Stawowy. Jak mówi, już w marcu tego roku miasto ma przystąpić do przygotowywania planów miejscowych dla terenów ogródków działkowych. Mają się o tyle różnić od dokumentów przyjmowanych wcześniej, że będą obejmować tylko obszar samych działek. Tłumaczy, że dotąd spory niezwiązane z terenami ogródków opóźniały często przygotowanie planów.

Takie rozwiązanie zostało wypracowane razem z przedstawicielami Małopolskiego Związku Działkowców. – Oni będą mieć pewniejszą sytuację prawną, a w zamian za to ogrody będą się powoli otwierały dla mieszkańców, zostaną udostępnione. W miejscach wspólnych miasto urządzi alejki, ławki i niewielkie place zabaw – mówi Stawowy. – Jeżeli mówimy, że trzeba utworzyć w Krakowie ileś kolejnych parków, a ktoś oszacował, że ma to kosztować miliard złotych, to trzeba pamiętać, że mamy dziewięćdziesiąt obszarów już częściowo urządzonych. Trzeba jednak zabezpieczyć je przed likwidacją – dodaje.

Status prawny ogródków działkowych w Krakowie jest bardzo zróżnicowany. W najlepszej sytuacji są te, które należą do miasta i są już teraz chronione zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Wiele jednak nie jest objętych planem, a część pozostaje w rękach prywatnych lub ma niejasną sytuację własnościową. Inwestorzy wykorzystują takie okoliczności i małymi krokami przejmują poszczególne działki.

comments powered by Disqus