Skażona woda w podkrakowskich miejscowościach. W wodociągu wykryto bakterie Coli

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Woda z wodociągu Sadowie dostarczana mieszkańcom Baranówki, Sadowie, Goszczy oraz części Łuczyc jest niezdana do spożycia przez ludzi.

Adam Jędrzejczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie poinformował, że w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągu publicznego Sadowie, wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Przedstawiciele sanepidu mówią, że próbki wody były pobierane w poniedziałek. Po badaniach okazało się, że w wodzie znajduje się 24 j.t.k. bakterii grupy Coli w 100 ml wody. Dopuszczalna wartość wynosi zero.

Inspektor podkreśla, że woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, mycia naczyń kuchenny, zębów czy przemywania otwartych zranień. Można ją wykorzystywać jedynie do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet czy mycia podłóg.

comments powered by Disqus