KAS domaga się podniesienia dopłat dla najuboższych

We wtorek radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza pozytywnie zaopiniowali projekt programu osłonowego dla ubogich mieszkańców Krakowa opracowanego przez MOPS. Zakłada on dopłaty do rachunków za ogrzewanie, jednak zdaniem Krakowskiego Alarmu Smogowego, jest on niedoszacowany i zawiera błędy. Aktywiści apelują o podniesienie stawek.

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakłada, że już w 2014 ilość lokali, które będą brały udział w Lokalnym Programie Osłonowym wyniesie 1237. Pod koniec programu, w 2022 roku korzystać ma z niego ponad 10 tysięcy mieszkań. Szacunkowo, na ten cel ma zostać przeznaczonych w sumie nieco ponad 24 mln złotych.

Dopłaty będą dostępne jedynie dla najuboższych mieszkańców Krakowa, którzy nie przekraczają dochodów określonych w projekcie. Dopłaty będą również możliwe dla maksymalnie 50 mkw. na mieszkanie.

Krakowski Alarm Smogowy, który apelował o uwzględnienie osób, których nie stać na przejście na ekologiczne i tym samym droższe źródła ogrzewania, nie kryje rozczarowania.– Po zapoznaniu się z programem, z żalem musimy stwierdzić, że jest on niedoszacowany i zawiera błędy. Dopłaty dla osób najuboższych, które zdecydują się na wymianę źródła ogrzewania, są za niskie i nie pozwolą na uzyskanie komfortu cieplnego w zamieszkiwanych budynkach – mówi Ewa Lutomska. – W związku z tym wysłaliśmy do Prezydenta Miasta i Rady Miasta list, w którym apelujemy o  zmianę programu i podniesienie stawek dopłat do poziomów chroniących ludzi najuboższych.

Chodzi głównie o niedoszacowanie kosztów przejścia z ogrzewania węglowego i drzewnego na bardziej ekologiczne paliwa oraz źródła ciepła. – Jeśli lokalny program osłonowy ma skutecznie chronić osoby ubogie przed zwiększonymi kosztami ogrzewania, to należy zadbać o podniesienie stawek dopłat zaproponowanych w programie.

Za niskie stawki dopłat

W projekcie programu osłonowego, mamy następujące wartości:

- 8,65 zł/m2/rok – w przypadku wymiany ogrzewania węglowego na gazowe,

- 9,30 zł/m2/rok – węgiel na MPEC,

- 27,65 zł/m2/rok – węgiel na olej opałowy,

- 30,65 zł/m2/rok – węgiel na energię elektryczną.

Jednak, jak przekonuje KAS, według wyliczeń przeprowadzonych przez ekspertów w zakresie ciepłownictwa, różnice w kosztach ogrzewania są większe niż wskazane w projekcie uchwały i wynoszą:

- między 18,1 – 21,9 zł/m2/rok – w przypadku wymiany ogrzewania węglowego na gazowe (w zależności od tego jaka taryfa jest zastosowana W2, W3),

- 13,09 zł/m2/rok – węgiel na MPEC,

- 32,25 zł/m2/rok – węgiel na olej opałowy,

- 50,74 zł/m2/rok – węgiel na energię elektryczną (taryfa G12)

W przypadku przejścia na energię elektryczną osoba samotnie gospodarująca o dochodzie na poziomie 813 zł/miesiąc w skali roku będzie musiała dopłacić z własnej kieszeni kwotę 1464 zł. Jeśli przejdzie na gaz ziemny 602 zł. A w przypadku zmiany ogrzewania na ciepło z sieci MPEC 329 zł. Takiej osoby nie będzie na to stać – podają przykład przedstawiciele KAS-u.

Radni mają czas, aby zastanowić się nad przyjęciem projektu do 20 listopada, kiedy to odbędzie się głosowanie w Radzie Miasta. Jak zauważają przedstawiciele KAS-u, przyjęcie projektu z takimi stawkami, może zmniejszyć szanse na przegłosowanie (25 listopada) w Sejmiku Województwa projektu  uchwały zakładającej zakaz używania paliw stałych w Krakowie.

*

Puszkowy happening

„Świeże Powietrze. Na co dzień”, to akcja której organizatorzy rozdają puszki z powietrzem oraz zachęcają mieszkańców Krakowa do udostępniania ich zdjęć w sieci. Akcja ma na celu wywarcie presji społecznej na radnych województwa małopolskiego.

– Chcieliśmy dać opinii publicznej narzędzie, symbol, dzięki któremu każdy, w łatwy sposób będzie mógł wyrazić opinię, oddać głos w tej ważnej dla krakowian sprawie. Zdecydowaliśmy się na puszki z powietrzem – mówi  Bartłomiej Dunaj, organizator akcji.

Na potrzeby akcji, pod adresem www.facebook.com/swiezepowietrze, powstał fanpage, który ma służyć dystrybucji puszek, a dokładnie ich zdjęć. Organizator uznał, że będzie to najprostszy i najszybszy sposób na rozpowszechnienie puszek. – Zachęcić kogoś do protestowania na ulicy jest bardzo trudno. W przypadku naszej akcji wystarczy udostępnić zdjęcie puszki na profilu facebookowmy, wkleić na forum lub wysłać do znajomych mailem. To wszystko – mówi. Osoby zainteresowane prawdziwymi puszkami, mogą je odebrać w punktach Daily Sushi.

comments powered by Disqus