Sobota ze smogiem. I stopień zagrożenia

Na wszystkich stacjach pomiarowych stężenia zanieczyszczeń znacząco przekraczają normę. Miasto informuje o I stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i zachęca do ograniczenia aktywności na zewnątrz.

Przy alei Krasińskiego stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynosiło o godz. 8.00 184 µg/m3 (norma to 50), a PM2,5 135 µg/m3 (norma to 25).

Stacja pomiarowa w Swoszowicach przy ul. Lusińskiej pokazała o godz. 7.00 stężenie pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 117 µg/m3.

Na Kurdwanowie stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynosiło o godz. 7.00 131 µg/m3 (norma to 50), a PM2,5 113 µg/m3 (norma to 25).

Na osiedlu Piastów stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynosiło o godz. 7.00 109 µg/m3.

Na Grzegórzkach przy ul. Dietla stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynosiło o godz. 7.00 130 µg/m3.

W Bronowicach przy ul. Złoty Róg stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynosiło o godz. 7.00 112 µg/m3.

W Wadowie stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynosiło o godz. 7.00 91 µg/m3.

W Nowej Hucie przy al. Bulwarowej stężenie pyłu zawieszonego PM10 wynosiło o godz. 7.00 119 µg/m3, a PM2,5 112 µg/m3.

Według prognoz, w kolejnych dniach sytuacja ma się poprawiać.

comments powered by Disqus