Sonik i Komarewicz chcą rozbudowy sieci gazowej

Konferencja prasowa B. Sonika i R. Komarewicza fot. PS
Wspólną walkę o pieniądze na rozbudowę sieci gazowej w Krakowie oraz „obwarzanku krakowskim” zadeklarowali podczas wspólnej konferencji prasowej Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz.

Rafał Komarewicz na wstępie stwierdził, że miasto Kraków szuka sojuszników do walki ze smogiem na różnych szczeblach władzy. – Jako samorząd krakowski wiemy, że sami z problemem smogu w 100% nie damy sobie rady. Potrzebujemy wsparcia ze strony polskiego rządu i parlamentu, ale również silnego głosu w strukturach Unii Europejskiej – powiedział Komarewicz.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, w szczególności potrzeba pieniędzy na rozbudowę i modernizację sieci gazowej. Samorządowiec przytoczył dane, z których wynika, że stopień gazyfikacji w Krakowie w 2018 roku wynosił prawie 78 procent. – Część inwestycji jest dla spółek gazowniczych nieopłacalnych ekonomicznie i w tym zakresie potrzebujemy wsparcia, aby wszyscy chętni mieszkańcy Krakowa mieli możliwość ogrzewania swoich domów gazem – podkreślił Rafał Komarewicz.

Bogusław Sonik przedstawił informacje z komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego. Gremium chce, aby w nowej perspektywie finansowej został utworzony specjalny fundusz w wysokości 4,8 mld euro na neutralizowanie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków wychodzenia z zależności od węgla.

Rafał Komarewicz ma nadzieję, że w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej uda się rozbudować sieć gazowniczą na terenie Krakowa oraz w 14 gminach znajdujących się w „krakowskim obwarzanku”. Podał przykład Szczawnicy oraz gmin ościennych, gdzie Polska Spółka Gazownictwa za ponad 39 milionów złotych realizuje budowę 73 kilometrów gazociągu, a dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej wyniosło prawie 24 mln złotych.

– Potrzebujemy silnego lobbingu w Unii Europejskiej, aby móc pozyskiwać fundusze na walkę ze smogiem. Mam nadzieję, że krakowski europoseł Bogusław Sonik w Brukseli i Strasburgu będzie dalej aktywnie wspierał nasze miasto – podkreślił wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

– Podobne wsparcie i projekty potrzebne są dla gmin ościennych, bowiem smog nie ma granic administracyjnych. Liczę, że uda się wypracować wsparcie finansowe dla gmin wokół Krakowa. Ze swojej strony deklaruję pełne wsparcie, dlatego sam zainicjowałem akcję „Krakowski obwarzanek bez smogu” – dodaje Rafał Komarewicz.

comments powered by Disqus