Szkoła jest potrzebna i „się nam należy”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Mieszkańcy Pychowic chcą, aby miasto wybudowało nowy budynek dla szkoły podstawowej. Urzędnicy mówią, że najpierw potrzebują skompletować dokumenty, a dopiero później będą przymierzać się do szukania wykonawcy inwestycji.

 

Do prezydenta trafiła petycja rodziców uczniów szkoły podstawowej mieszczącej się w starym budynku przy ul. Ćwikłowej 1. Przekonują, że w obecnych warunkach trudno funkcjonować.

– Chcemy jeszcze raz przekazać włodarzom Krakowa informację, że nowoczesny budynek szkoły jest nam potrzebny i się nam należy! Wskazują na to osiągniecia szkoły, zaangażowanie rodziców uczniów i mieszkańców Pychowic oraz widoczny powszechny rozwój, który też powinien być naszym udziałem – piszą rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 62.

– Uczymy najnowszymi metodami, mamy bardzo dobre wyposażenie szkoły w pomoce, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, a to wszystko funkcjonuje w trudnych (może bardzo trudnych!) warunkach lokalowych. My musimy mieć nowy budynek! – podkreślają autorzy petycji. Obecna siedziba szkoły mieści się w nieruchomości zbudowanej w 1934 roku.

Formalności

W odpowiedzi miasto tłumaczy, że w 2021 roku została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę. Pieniądze na ten cel (118 tys. zł) zostały zabezpieczone w budżecie na 2022 roku.

– Kontynuacja inwestycji (w tym wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane) będzie możliwa po uzyskaniu kompletnej i prawidłowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej – informuje wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Zadanie rozbudowy szkoły jest też wpisane w wieloletnią prognozę finansową. W 2020 roku przewidywano, że na ten cel zostanie wydane pięć mln złotych, a w 2024 dwa razy tyle.

– Wyrażam przekonanie, że - zarówno podjęte dotychczas, jak i planowane - przez gminę działania przyczynią się do polepszenia sytuacji Szkoły Podstawowej nr 62 w zakresie jej bazy lokalowej – przekonuje Andrzej Kulig.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki
comments powered by Disqus