Szpital Dziecięcy ma nowego dyrektora

fot. materiał prasowy

Stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie objął dr hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ. Nowy dyrektor rozpocznie wykonywanie obowiązków w poniedziałek, 22 listopada.

Najpilniejszym zadaniem, z którym zmierzy się nowy dyrektor niewątpliwie będzie stabilizacja sytuacji finansowej i kadrowej szpitala. – W moim przekonaniu, biorąc pod uwagę sytuację w jakiej Szpital się znalazł, tylko pełne wsparcie kadry zarządzającej i personelu wspomagającego dla personelu medycznego, partnerska współpraca oraz zaangażowanie wszystkich pracowników pozwolą mieć nadzieję, że Szpital będzie nadal kontynuował swoją misję, którą najlepiej oddaje motto wyryte na jego murach „Życie dziecka najwyższym dobrem” – czytamy w koncepcji pracy przedstawionej przez dr hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ przed komisją konkursową.

Dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ – doktor habilitowany nauk prawnyc, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji, założyciel oraz organizator Centrum Badań Klinicznych i przez kilka lat jego dyrektor naczelny. W przeszłości wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, associate professor Katholieke Universiteit Brussel w Brukseli oraz Gastprofessor na Uniwersytecie Wiedeńskim. Autor kilkudziesięciu prac naukowych. Profesor Cyrul piastował także liczne funkcje zarządcze w spółkach sektora medycznego.

comments powered by Disqus