Tadeusz Trzmiel: Mamy zająć się budową metra [Rozmowa]

Tadeusz Trzmiel fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Chcemy wykorzystać istniejącą infrastrukturę, aby zasilać sieć trakcyjną bezpośrednio z Ekospalarni – mówi w rozmowie z LoveKraków.pl Tadeusz Trzmiel, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego, a wcześniej przez 16 lat pierwszy zastępca prezydenta Krakowa.

Patryk Salamon, redaktor naczelny LoveKraków.pl: Krakowski Holding Komunalny otrzyma 47 elektrycznych samochodów, które mają być wykorzystywane przez miejskie spółki oraz urzędy. Czy to oznacza, że KHK będzie organizował zakupy grupowe dla miasta?

Tadeusz Trzmiel, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego: Mamy w najbliższych planach rozwój fotowoltaiki na obiektach wszystkich spółek komunalnych zgrupowanych w ramach Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Takie porozumienie między zarządami miejskich spółek udało się wypracować w ramach seminarium w Gródku nad Dunajcem. Projekt chcemy realizować w ramach grupy zakupowej z prostego powodu: skala przedsięwzięcia dla zakupu paneli słonecznych jest bardzo istotna. Chcemy robić wiele, aby dostosować Kraków do zmieniającego się klimatu.

Kiedy można spodziewać się przetargu?

Jesteśmy na etapie wykonywania rozpoznania zapotrzebowania oraz sprawdzania możliwości we wszystkich spółkach. W niektórych miejskich firmach są już zamontowane ogniwa. Taką instalację mają np. oczyszczalnia ścieków w Płaszowie czy MPK na niektórych przystankach tramwajowych i autobusowych. Bilansujemy potrzeby we wszystkich czterech spółkach i będziemy chcieli zamawiać panele w ramach grupy zakupowej.

Czy to oznacza, że energią z odnawialnych źródeł uda się zasilić np. całą sieć tramwajową?

Nie, absolutnie nie. Co prawda Agencja Rozwoju Miasta ma w planie budowę wyspy energetycznej przy Tauron Arenie, która ma zabezpieczyć potrzeby w pewnym stopniu. My w tej chwili przygotowujemy drugi projekt dotyczący bezpośredniego zasilania podstacji trakcyjnych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Pamiętam ze swojego okresu pracy w MPK i później ze współpracy z prezesem Julianem Pilszczkiem, że MPK zawsze miało dwustronne zasilanie podstacji ze względu na awaryjność. Po pewnym czasie oceniono, że takie zasilanie nie jest konieczne, bo płaci się też za moc zamówioną, która bardzo często nie była wykorzystywana. Teraz leżą kable, które nie są wykorzystywane. Chcę zrobić z nich użytek oraz dobudować brakujące odcinki, aby zasilać sieć trakcyjną energią bezpośrednio z Ekospalarni.

Istnieje taka wewnętrzna sieć kabli?

Istnieją fragmenty sieci. My teraz inwentaryzujemy infrastrukturę, równocześnie analizujemy stronę formalno-prawną odnośnie stworzenia bezpośredniej sieci zasilania oraz zdobycia koncesji na dystrybucję, pomijając Tauron czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Który obiekt mógłby być w pierwszej kolejności podłączony do bezpośredniej miejskiej sieci?

W pierwszej kolejności zasilalibyśmy sieć trakcyjną na zajezdni w Nowej Hucie, ze względu na bliskość Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Być może projekt uda się dopiąć w przyszłym roku, jeśli będziemy mieli koncesję i zbudujemy układ kablowy. Zasilalibyśmy nie tylko zajezdnię tramwajową, ale również znajdujące się tam stacje ładowania autobusów elektrycznych. Chcę doprowadzić do sytuacji, że autobusy w Krakowie ładowane byłyby z odnawialnych źródeł energii, podobnie jak to ma miejsce w Wiedniu.

Zmieniając temat, chcę zapytać o inne grupowe zakupy. Czy doczekamy się dnia, kiedy wszystkie miejskie spółki i jednostki będą nabywać paliwo w ramach jednego przetargu?

Holding przejął rolę lidera w grupie zakupowej dotyczącej energii elektrycznej czy gazu. Nie zdążyliśmy w czasie, bo najwięksi odbiorcy paliw płynnych, czyli MPK oraz MPO, mieli już podpisane umowy z dostawcami. Nie zaniechaliśmy tego, tylko przesuwamy to o rok.

W przyszłym roku można spodziewać się takiego przetargu?

Podejmujemy działania, żeby wrócić do tematu. Zmierzam też do utworzenia w przyszłym roku Centrum Usług Wspólnych, które w ramach Holdingu będą świadczyć różne usługi na rzecz spółek oraz jednostek miejskich, a może nie tylko.

Pan prezydent wspomniał wcześniej, że spółki robią wiele, aby dostosować miasto do zmieniającego się klimatu. Eksperci wskazują na problem z wodą i odwodnieniem w ośrodkach miejskich. Czy KHK coś z tym robi?

Na jednym z seminariów dyskutowaliśmy o działaniach na rzecz dostosowania miasta do zmian klimatycznych, a jak wszyscy wiemy, woda jest jednym z istotnych elementów. W zakresie ograniczenia ilości wykorzystywania wody robimy jako spółki wiele. Wymienić należy m.in. budowę na terenie MPK zbiorników retencyjnych wód opadowych. Chyba mało osób zdaje sobie sprawę, że do mycia taboru tramwajowego i autobusowego w Nowej Hucie wykorzystywana jest deszczówka. Poza tym woda z oczyszczalni ścieków w Płaszowie służy do zmywania ulic czy mycia specjalistycznych samochodów. Nie marnujemy wody!

W listopadzie zeszłego roku, kiedy zostawał pan prezesem Krakowskiego Holdingu Komunalnego, prezydent Majchrowski postawił przed panem zadanie przygotowania do budowy metra. Co udało się zrobić?

Mamy zająć się budową metra, bo jako spółka, która ma bardzo duży kapitał zakładowy, jesteśmy w stanie podołać zadaniu finansowo, nie obciążając budżetu Krakowa. Teraz pracownicy Urzędu Miasta Krakowa są na etapie opracowania studium wykonalności. Firma ma czas do końca roku na wykonanie zlecenia, ale najprawdopodobniej się to nieco przedłuży z uwagi na fakt pozyskiwania decyzji środowiskowej, uzgodnień konserwatorskich czy badań geologicznych. Teraz rozpatrywane są trzy warianty: jeden tramwajowy i dwie propozycje metra. Dopiero po otrzymaniu wyników studium zostanie podjęta decyzja, czy budujemy system metra czy linię tramwajową w tunelu. Holding jest w stanie wybudować metro na podobnej zasadzie, jak Agencja Rozwoju Miasta wybudowała Kraków Arenę czy teraz spółka Trasa Łagiewnicka buduje nową, ważną arterię.