Tak ma wyglądać park przy forcie w Bronowicach. Najpierw I etap [WIZUALIZACJE]

fot. Materiały przetargowe

Do stanu z wizualizacji jeszcze daleko, ale w tym roku ZZM chce rozpocząć pierwszy etap. Rozpisany został przetarg na prace w parku przy forcie w rejonie ul. Rydla.

Teren w sąsiedztwie fortu w Bronowicach, w rejonie ul. Rydla, został przejęty przez miasto w 2018 roku i udostępniony mieszkańcom. Zarząd Zieleni Miejskiej oczyścił teren z samosiejek, ustawił ławki i kosze, posiał łąkę kwietną, a na dawnej rampie kolejowej zamontował dla bezpieczeństwa barierkę. Stare ogrodzenie zniknęło, pozostał natomiast nieestetyczny, pobazgrany sprejem budynek.

Od początku zapowiedzi były takie, że w tym miejscu powinien powstać park z prawdziwego zdarzenia. Przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami, rozpoczęły się prace projektowe.

Podstawa i opcja

Ich efektem ma być przeprowadzenie pierwszego etapu prac przy zagospodarowaniu parku. – Zamówienie w zakresie podstawowym obejmuje między innymi budowę obiektów małej architektury, takich jak leżaki parkowe, ławki, krzesła parkowe, stoły piknikowe, kosze na śmieci czy hamaki. Planujemy też wykonanie ścieżek z tłucznia, rozebranie chodników z płyt betonowych wraz z podbudową i uzupełnienie trawnika – wylicza Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Przetarg zakłada też możliwość realizacji części dodatkowej, czyli plenerowej siłowni. Jeśli urzędnicy się na nią zdecydują, wykonawca będzie miał też za zadanie m.in. rozbiórkę nawierzchni betonowych wraz z podbudową, wykonanie nawierzchni z tłucznia w obrębie siłowni, ustawienie ławek, tablicy informacyjnej i urządzeń siłowni zewnętrznej.

Jak informuje nas przedstawicielka ZZM, etap drugi, obejmujący platformę i budynek, jest jeszcze na etapie prac projektowych.

Zgodnie z planem, realizacja pierwszego etapu ma się zakończyć w marcu przyszłego roku.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bronowice