Teatr Bagatela będzie mógł mieć nowego dyrektora

Teatr Bagatela fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radni Krakowa zmienili statut Teatru Bagatela. Prezydent Krakowa będzie mógł ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego.

31 stycznia Henryk Jacek S. oficjalnie przestał być dyrektorem Teatru Bagatela. Czasowo jego obowiązki przejęła dotychczasowa zastępczyni Renata Derejczyk. Mężczyzna został odwołany po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące nakłaniania do poddania się czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych.

Najpierw zmiana statutu

Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa, pod koniec stycznia mówiła, że konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego oraz artystycznego będzie ogłoszony po nowelizacji statutu Teatru Bagatela. Projekt uchwały Jacek Majchrowski przesłał do rady miasta 4 lutego.

W proponowanym statucie rozdzielono funkcję dyrektora i dyrektora artystycznego Teatru. Dokonano zmiany w zakresie powoływania i odwoływania zastępców dyrektora. Dotychczas zastępców dyrektora powoływał dyrektor, aktualnie kompetencje w tym zakresie przypisano prezydentowi Krakowa.

Radni krytykują pomysł

Ta ostatnia propozycja prezydenta spotkała się z ostrym sprzeciwem części radnych z Koalicji Obywatelskiej. Wojciech Krzysztonek złożył poprawkę, która powoduje, że zastępców dyrektora powoływałby prezydent, ale w porozumieniu z nowym dyrektorem teatru.

– Nie chciałbym, aby problemy Teatru Bagatela, które są powszechnie znane, stały się pretekstem do przejścia na ręczne sterowanie instytucji – mówił radny Krzysztonek. – Istotne jest, aby dać osobie kierującej pewną swobodę w dobieraniu sobie współpracowników – podkreślił.

Dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji, aby ktoś poważny wystartował w konkursie, jeśli „będzie ubezwłasnowolniony”. – To model zarządzania, który powinien być nam obcy, w szczególności w obszarze kultury.

Małgorzata Jantos, przewodnicząca komisji kultury z Koalicji Obywatelskiej poparła poprawkę swojego klubowego kolegi. Zadeklarowała, że będzie chciała, aby we wszystkich instytucjach kultury zastępcy dyrektorów byli powoływani i odwoływani przez prezydenta Krakowa, ale z porozumieniu z dyrektorami.

Czas na konkurs

Prezydent Krakowa wkrótce ogłosi konkurs na stanowiska dyrektorów: naczelnego oraz artystycznego Teatru Bagatela. Na piątek została zapowiedziana konferencja prasowa w tej sprawie.

comments powered by Disqus