Tunele Trasy Łagiewnickiej powstały po uwagach mieszkańców [ZDJĘCIA]

Dzięki schowaniu fragmentów Trasy Łagiewnickiej do tuneli – uwolniona została nowa przestrzeń miejska, która będzie zagospodarowana na zieleń, tereny rekreacyjne czy ścieżki dla pieszych i rowerzystów.

Pierwotne plany budowy Trasy Łagiewnickiej nie przewidywały powstania aż sześciu tuneli drogowych i jednego tramwajowego. Droga w dużej części miała przebiegać na powierzchni, a szczególnie odcinek od ulicy Zakopiańskiej do ul. Rostworowskiego. Ostatecznie ok. 60 procent budowanej trasy będzie biegło w tunelach.

Pogodzić potrzebny komunikacyjne miasta i lokalnej społeczności

Krzysztof Migdał, członek zarządu spółki Trasa Łagiewnicka mówi, że tunele zostały zaprojektowane na etapie tworzenia koncepcji i konsultacji społecznych w latach 2008-2010.Spółka w późniejszym etapie prowadziła uzupełniające ustalenia, dzięki którym udało się wprowadzić korekty zarówno w odniesieniu do ekranów akustycznych, lokalizacji ogrodzeń czy zabezpieczeń posesji.– Musieliśmy iść na kompromis między potrzebami komunikacyjnymi miasta, a tymi lokalnej społeczności. Stąd po rozmowach z mieszkańcami Łagiewnik dokonaliśmy istotnych zmian w projekcie – podkreśla Krzysztof Migdał.

Zwraca uwagę, że dzięki temu rozwiązaniu, spółka do zagospodarowania otrzymała duży obszar. Dotychczas zagrodzone nieużytki zostaną zagospodarowane w formie obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz zieleni parkowej. Pojawią się również drogi dla rowerów oraz ścieżki dla pieszych.

Konsultacje Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej

Za kilka tygodni miejska spółka rozpocznie konsultacje społeczne kolejnych odcinków Trzeciej Obwodnicy Krakowa: Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej. – Zależy nam na dotarciu z informacją do szerokiego grona mieszkańców, w szczególności zachodniej części Krakowa. Zanim rozpocząć się zaawansowane prace projektowe, chcemy zapoznać się z uwagami krakowian – zapewnia Krzysztof Migdał.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Łagiewniki-Borek Fałęcki