Uchwała antysmogowa jest ważniejsza niż interes ekonomiczny

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dopatrzył się interesu prawnego dwóch małopolskich przedsiębiorców, którzy zaskarżyli uchwałę antysmogową. Uznał, że takie prawa przysługują dwóm osobom prywatnym, jednak oddalił ich skargę, ponieważ zdrowie ludzkie jest ważniejsze niż kwestie ekonomiczne.

Na uchwałę antysmogową wpłynęły do sądu cztery skargi, które WSA postanowił rozpatrzyć razem. W ocenie sądu skarżący nie mieli racji. Dwóch przedsiębiorców nie wykazało interesu prawnego, ponieważ uchwała nie zakazuje handlu węglem, a właśnie taki powód podawali przedsiębiorcy.

Dwie osoby prywatne zaskarżyły dokument, ponieważ ich interes został naruszony w ten sposób, iż jako właściciele pieców pozaklasowych będą zmuszeni je wymienić. Jednak zostały one oddalone, ponieważ po pierwsze, Konstytucja RP zapewnia prawo do zdrowia i administracja publiczna musi je chronić. Z drugiej strony są sprawy ekonomiczne, ale zdaniem sądu zdrowotne je przewyższają.

Po drugie sąd nie zgodził się z zarzutem, że tego typu regulacje powinny zostać zapisane w ustawie, a nie w akcie prawa miejscowego. To właśnie ustawodawca dał kompetencje samorządom w kwestii ustalania norm jakości kotłów czy paliwa.

Sąd stwierdził również, że w naszym wojewódzkie zanieczyszczenie jest bardzo duże i przewyższa inne regiony, dlatego nie byłoby rozsądne, aby kwestia ta była ustalona odgórnie dla wszystkich województw. Sąd ustalił, że nie ma również sprzeczności uchwały z dyrektywami unijnymi.

Sprawa trafi do NSA?

Jak mówi pełnomocnik skarżących Joanna Gajowska, to, czy jej klienci będą się odwoływać do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zależy od tego, co znajdzie się w treści uzasadnienie pisemnego. – To było bardzo skrótowe i będziemy się konsultować po otrzymaniu pełnego uzasadnienia. Naszym zdaniem nie powinno być tak, że obowiązuje nakaz wymiany instalacji ogrzewania bez zapewnienia finansowania dla wszystkich – uważa mec. Gajowska.

Zadowolony z postanowienia może być prezes Polskiego Alarmu Smogowego, Andrzej Guła. – Interes społeczny wygrał. Czekaliśmy na te decyzję – komentuje działacz antysmogowy. – Bez takiej uchwały nie osiągniemy bezpiecznej jakości powietrza. Takie dokumenty są potrzebne nie tylko w Małopolsce, ale też innych regionach – uważa Andrzej Guła.