Uczelnie nieustannie tracą studentów

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W roku akademickim 2019/2020 małopolskie szkoły wyższe odnotowały spadek liczby studentów o 3,3 proc. – to niemal 5 tys. osób mniej względem poprzedniego roku. W Krakowie naukę pobierało w tym czasie prawie 130 tys. studentów, z czego 8 tys. stanowili cudzoziemcy, głównie z Ukrainy.

Od lat spada liczba osób kształcących się w szkołach wyższych. W roku akademickim 2019/20 na polskich uczelniach podejmowało naukę 1,2 mln studentów – to spadek względem poprzedniego roku o 2,1 proc. W Małopolsce studiowało 145 tys. osób, z czego blisko 130 tys. osób w Krakowie – wynika z danych urzędy statystycznego.

Stolica Małopolski jako drugi największy ośrodek akademicki w kraju odnotowuje nieco większy spadek liczby studentów niż ogół. W roku akademickim 2019/2020 studiowało tu 4,9 tys. osób mniej niż w roku poprzednim. Na przełomie ostatnich kilku lat liczba studentów w Krakowie zmniejszyła się o prawie 25 tys. bowiem w roku 2016/17 studiowało tu ponad 154 tys. osób. Każdego roku ubywa w Krakowie coraz więcej studentów – w ostatnich latach od 10 do nawet kilkunastu tysięcy rocznie.

– Prawie 84 proc. małopolskich studentów uczyło się w uczelniach publicznych blisko 64 proc. studentów to osoby, które pobierały naukę na studiach pierwszego stopnia – czytamy w raporcie urzędu statystycznego.

W grudniu 2019 roku na małopolskich uczelniach studiowało 8,2 tys. cudzoziemców (8,1 tys. w Krakowie) pochodzących ze 122 krajów – to niecałe 6 proc. ogólnej liczby studentów. – Zdecydowanie największą grupę, liczącą 5 tys. osób, tworzyli studenci z Ukrainy (61,3 proc. studentów z zagranicy). Licznie reprezentowana była Białoruś – 0,6 tys. studentów, a także Norwegia – 0,4 tys. i Hiszpania – 0,3 tys. – przedstawia urząd.

Uniwersytet Jagielloński, a potem daleko nic

Nie jest zaskoczeniem, że najliczniejszą grupę tworzą studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku akademickim 2019/2020 na UJ podejmowało naukę 35,4 tys. osób – to niemal 25 proc. ogólnej liczby studentów w Małopolsce. Drugą najliczniejszą zbiorowość tworzyli studenci dwóch uczelni technicznych – Akademii Górniczo-Hutniczej (22 tys.) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (13,2 tys.) – razem to 35 tys. osób (24,5 proc. ogółu). Możemy zatem powiedzieć, że na UJ, AGH-u i UEK-u studiuje prawie połowa małopolskich studentów.

Poza podium uwzględniającym największą liczbę studentów znajdują się również bardzo liczne szkoły: Politechnika Krakowska (prawie 13 tys.), Uniwersytet Pedagogiczny (11,5 tys.) oraz Uniwersytet Rolniczy (blisko 8 tys.). Na szczeblu niższym, ale wciąż liczącym powyżej 3 tys. studentów, są uczelnie: PWSZ w Tarnowie (3,7 tys.), AWF w Krakowie (3,4 tys.) i PWSZ w Nowym Sączu (3,2 tys.).

Najbardziej liczną uczelnią niepubliczną była Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego – 7,5 tys. studentów w roku akademickim 2019/2020. Ponad połowę mniej studentów podjęło kształcenie na Akademii Ignatianum (3 tys.). Trzecią najliczniejszą uczelnią prywatną była WSZiB w Krakowie. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II był na czwartym miejscu w zestawieniu (2 tys. studentów).

– Najwięcej studentów kształciło się w ramach kierunków zaliczonych do grup: technika, przemysł i budownictwo – prawie 31 tys. osób (21,6 proc. studentów) – mówi raport urzędu statystycznego.

Druga ciesząca się największym zainteresowaniem była grupa kierunków z dziedziny biznesu, administracji i prawa – 27,5 tys. studentów. Następną grupą były nauki społecznie, dziennikarstwo i informacja (18,8 tys.) oraz nauki humanistyczne i sztuka (17,5 tys.).

comments powered by Disqus