UJ będzie przykładem w zakresie ochrony klimatu?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa oddolny ruch klimatyczny klimatUJ. Wystąpią z petycją do rektora uczelni o zmianę polityki klimatycznej uniwersytetu.

– KlimatUJ to oddolny ruch, który powstał wśród studentów, ale później dołączyli się do nas również pracownicy. Nie jesteśmy żadną formalną organizacją, działamy raczej doraźnie – tłumaczy Dorota, jedna z aktywistek klimatUJ.

– Cała nasza strategia nie ma być czymś narzuconym z góry przez władze Uniwersytetu, ale wspólnie wypracowaną drogą, w której tworzeniu mają wziąć udział pracownicy i studenci – wyjaśnia Mateusz, członek klimatUJ. Aktywiści przygotowali petycję, pod którą obecnie zbierają podpisy. Chcą ją przekazać bezpośrednio do rektora uczelni.

Wymagania stawiane uniwersytetowi

– Bardzo nam zależy na tym, by uniwersytet przedsięwziął wszystkie możliwe działania, by jak najbardziej przyczynić się do ograniczenia skutków katastrofy klimatycznej – mówi Mateusz. Aktywiści z klimatUJ chcą również, by uczelnia wsparła finansowo wszystkie inicjatywy, które szerzą wiedzę o klimacie i walczą o jego poprawę.

Dorota dodaje, że w założeniach klimatUJ jest powołanie rady ekspertów ds klimatu, która będzie nadzorować wszystkie inwestycje, zmiany i rozbudowy uczelni.

Edukacyjnie

Przy Instytucie Socjologii powstał kurs, w którym może wziąć udział każdy chętny student. Kurs ten obejmuje serię wykładów o tematyce ochrony klimatu. Na razie odbywają się one w Internecie, jednak studenci mają nadzieję, że szybko uda się opanować sytuację epidemiczną i przywrócić kurs do jego pierwotnej formy.

Postulaty

– Wszystko sprowadza się do tego, by uniwersytet przyjął i uchwalił w formie prawnie obowiązującej strategię klimatyczną – tłumaczy Mateusz. – Zależy nam przede wszystkim na tym, by uniwersytet do określonego czasu stał się jednostką zeroemisyjną – dodaje.

Aktywiści postulują m.in. o zorganizowanie masowego sadzenia roślin na terenach Uniwersytetu, również wewnątrz budynków, włączenie do programów nauczania wszystkich kierunków studiów otwartych zajęć poświęconych trwającemu kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu.

Chcą również przeprowadzenia audytu energetycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii, a także do końca 2020 roku wyeliminowania plastiku w postaci opakowań, materiałów promocyjnych i biurowych z przestrzeni uniwersyteckich.

Współpraca z innymi inicjatywami

KlimatUJ współpracuje też z innymi ruchami ekologicznymi i klimatycznymi w Krakowie. Są to m.in. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Strajk dla Ziemi i Akcja Ratunkowa dla Krakowa.

comments powered by Disqus