UJ: Wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę Kampusu Medycznego

Powstaną nowe budynki dla kolejnych jednostek UJ CM. W czwartek 18 maja odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod przyszły kompleks.

Modernizacja i rozbudowa Kampusu Medycznego będzie miała kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości i efektywności kształcenia oraz implementowania do gospodarki najnowszych rozwiązań w zakresie nauk medycznych.

– Dziś rzeczywiście jest ten moment, kiedy tworzymy nowe laboratoria. Zwracam uwagę, że Uniwersytet Jagielloński jest najlepszą polską uczelnią w rankingu CWUR, który ukazał się kilka dni temu. Liczę, że za 2 lata, jak ukończymy tę inwestycje, będziemy mogli pochwalić się, że mamy do czynienia z najlepszym Wydziałem Lekarskim i innymi wydziałami Collegium Medicum oraz nadal najlepszym uniwersytetem nie tylko w Polsce, ale także wyżej w rankingach światowych niż do tej pory – powiedział obecny na uroczystości prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Collegium Medicum rozwija się

Rozbudowa i modernizacja Kampusu Medycznego pozwolą na integrację działalności statutowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum z działalnością medyczną Szpitala Uniwersyteckiego, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz innych jednostek medycznych, z którymi uczelnia ściśle współpracuje. Poprawie ulegną warunki nauki dla studentów, a także warunki pracy nauczycieli akademickich. Wybudowanie nowoczesnego budynku badawczego pozwoli również na podniesienie poziomu badań naukowych i umożliwi utworzenie interdyscyplinarnych zespołów zadaniowych zapewniających optymalne podejście do rozwiązywania problemów naukowych.

Nowo wybudowane budynki, wraz z już zmodernizowanymi, będą miejscem pracy dla około 1,5 tys. nauczycieli akademickich, ok. 1 tys. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz miejscem nauki dla ok. 5,5 tys. studentów.

Prace przy rozbudowie Kampusu Medycznego rozpoczęły się w połowie kwietnia, a w czwartek 18 maja odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowe obiekty. Dokonali tego m.in. premier Mateusz Morawiecki, prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki oraz prezes Zarządu Warbud SA Nicolas Depret, głównego wykonawcy prac.