Ukrainiec zatrzymany na lotnisku

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
W ubiegłym tygodniu podczas kontroli granicznej na krakowskim lotnisku strażnicy zatrzymali obywatela Ukrainy.

– W jego paszporcie ujawniono 6 podrobionych stempli polskiej kontroli granicznej. Dodatkowo, figurował on w bazach danych, celem odmowy wjazdu na terytorium Schengen – informuje Joanna Dróżdż z Referatu Prasowego Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej okazało się, że podrobione stemple zostały zamieszczone w dokumencie obywatela Ukrainy podczas jego pobytu w Hiszpanii. Miały one poświadczać czas legalnego pobytu na terytorium Schengen.

Za każdy sfałszowany stempel cudzoziemiec płacił 10 euro. Potwierdzono ponadto, że podróżny nie przekraczał granicy w dniach, które widniały na odciskach stempli kontrolerskich.

Wszystko dla ukochanej

– Młody mężczyzna, mimo obowiązywania go 3-letniego zakazu wjazdu na terytorium Schengen i świadomości posiadania fałszywych stempli w paszporcie, zdecydował się na podróż drogą lotniczą przez Polskę do Niemiec, by odwiedzić mieszkającą tam ukochaną dziewczynę – informuje przedstawicielka straży granicznej.

Po przedstawieniu zarzutów, złożeniu wyjaśnień i ustaleniu kary 6 miesięcy pozbawienia wolności (z warunkowym jej zawieszeniem przez okres 1 roku) oraz przeprowadzeniu czynności administracyjnych, Ukrainiec został przewieziony w konwoju do granicy i opuścił Polskę.

comments powered by Disqus