Umowa na modernizację DK94 w Małopolsce podpisana

fot. materiały prasowe

22 listopada podpisana została umowa na zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 94 na odcinku Zederman-Jerzmanowice. Wykonawcą prac będzie firma Eurovia Polska, a ich koszt wyniesie ok. 92 mln zł. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2025 roku.

 

- Konsekwentnie realizujemy kolejne inwestycje drogowe w województwie małopolskim. Już niebawem kierowcy będą mogli korzystać z przebudowanego, ośmiokilometrowego odcinka drogi krajowej numer 94 na odcinku Zederman-Jerzmanowice. Jest to przedsięwzięcie kluczowe dla mieszkańców tego regionu, dzięki któremu poprawi się komfort i bezpieczeństwo kierowców, a także pieszych - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach inwestycji powstaną dodatkowe jezdnie i drogi dojazdowe. Zaplanowano przebudowę trzech skrzyżowań oraz budowę nowego skrzyżowania w Gotkowicach, a także przebudowę dwóch skrzyżowań w Jerzmanowicach. Przebudowane zostaną także urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej, takie jak m.in. urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. Ponadto powstaną nowe urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne. Ekrany akustyczne będą zamontowane na długości 1,4 km, by ochronić mieszkańców przed hałasem.

Bezpieczniej dla pieszych

Z uwagi na fakt, że przylegający do drogi krajowej teren jest zurbanizowany, zostaną wybudowane lub rozbudowane chodniki. Powstaną trzy nowe zatoki autobusowe i przejście podziemne. Przejścia dla pieszych będą oświetlone. Oprócz tego przebudowanych i wybudowanych zostanie 724 zjazdów.

Powstaną zbiorniki retencyjne

Przebudowany zostanie m.in. systemu odwodnienia terenu, rowy drogowe i urządzenia podczyszczające. Sieć kanalizacji deszczowej powstanie na odcinku ponad 4,1 km. Wybudowanych zostanie 11 zbiorników retencyjnych z systemem studni chłonnych. Nowy system odwodnienia terenu zabezpieczy posesje przed spływem wód opadowych z DK94 i terenów przyległych.

comments powered by Disqus