„Uwaga mieszkańcy! Poziom wody na zbiorniku w Bieżanowie osiągnął stan alarmowy...”

Mieszkańcy Bieżanowa, który w ostatnich tygodniach zmagał się z podtopieniami, mają być informowani o zagrożeniu wiadomościami sms, sygnałem głosowym z syreną i przez strażników miejskich.Projekt ostrzegania o zagrożeniu powodziowym w Bieżanowie został zaprezentowany podczas ostatniego spotkania zespołu zadaniowego ds. przeciwdziałania następstwom nawalnych opadów deszczu w tym rejonie Krakowa.

Wszystkie kanały komunikacji zostaną uruchomione w momencie, gdy stan alarmowy wody na bieżanowskim zbiorniku osiągnie poziom 208,5 metra. Od tego momentu do całkowitego wypełnienia zbiornika pozostaje około 1,5 godziny. „Przy założeniu, że jest to średni dopływ do zbiornika z lekką tendencją wzrostową, jest to czas na zabezpieczenie posesji przed wodą lub ewentualną bezpieczną ewakuację" – poinformowali uczestnicy.

– Wspólnie z mieszkańcami i radnymi tej dzielnicy ustaliliśmy, że akcję zbierania numerów telefonów od osób, które chcą otrzymywać takie powiadomienie, będzie koordynować Rada Dzielnicy XII. Następnie numery zostaną przekazane do Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, skąd będą wysyłane komunikaty sms-owe w przypadku zagrożenia – mówi Mariusz Kaczmarek, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK.

Komunikat głosowy będzie miał treść: „Uwaga mieszkańcy! Poziom wody na zbiorniku w Bieżanowie osiągnął stan alarmowy. Może nastąpić gwałtowny wylew wody z rzeki Serafy. Prosimy o zabezpieczenie mienia i ewentualne ewakuowanie się poza teren zagrożony”. Pojawi się on wraz z syreną alarmową.

Wkrótce zostanie przećwiczony w terenie w obecności mieszkańców. Natomiast w razie pojawienia się sygnału, straż miejska będzie patrolować ulice na tym terenie, aby dodatkowo informować mieszkańców o zagrożeniu. 

Piasek i worki pod ręką

Znamy także cztery lokalizacje, w których będzie dostępny piasek i spakowane worki z piaskiem. Dla obszaru ulic: Udzieli, Łazy, Działkowa, Laskowa, Ogórkowa i Bieżanowska, miejscem składowania piasku będzie rejon przy cmentarzu na ul. Podmiłów oraz siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Aleksandry 2. Dla rejonu ulic Korepty, Sucharskiego, Rakuś, Półłanki, Stacyjna oraz ulic przyległych, worki i kontenery z piaskiem zlokalizowane zostaną na terenie zbiornika Serafa I oraz na placu dworu Czeczów. 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bieżanów-Prokocim
comments powered by Disqus