W Krakowie powstanie krajowe laboratorium badań powietrza

Na 2016 rok zaplanowane jest otwarcie zbudowanego od podstaw Laboratorium Badania Powietrza w Krakowie. – Powstają dwa laboratoria: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Krajowe Laboratorium Referencyjne Badań Powietrza. Jedyne w Polsce – mówi Paweł Ciećko, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Za 12 milionów złotych przy ulicy Półłanki od podstaw ma zostać stworzone laboratorium na światowym poziomie. Obecnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wynajmuje budynek, który jest – jak przyznaje Ciećko – w fatalnym stanie technicznym. – Dlatego ze środków puwewnętrznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie zbudowane laboratorium na światowym poziomie – tłumaczy inspektor Ciećko.

Obecnie kwestią najbardziej zajmującą opinię publiczną jest problem smogu w naszym mieście. Co prawda jest to priorytet dla wojewódzkiego inspektoratu, ale nie można zapominać o innych ważnych aspektach dotyczących ochrony środowiska. – Państwowy Monitoring Środowiska skupia się na czterech sprawach: monitoringu powietrza, wód (w Małopolsce to 140 stacji pomiarowych), hałasu oraz pół elektromagnetycznych – wymienia Paweł Ciećko.

Ta ostatnia kwestia została poruszona kilka tygodni temu na komisji ochrony środowiska Rady Miasta Krakowa. Wtedy to mieszkańcy m.in. ze stowarzyszenia „Nasze Bielany” przedstawili swoje historie z budową stacji bazowych operatorów telefonii komórkowej. Podobny problem mieli mieszkańcy ulicy Kluczborskiej – również tam zostały postawione stacje bazowe bez pozwolenia na budowę. Jednak nie sama samowola budowlana, a promieniowanie elektromagnetyczne okazało się największym problemem.

Radni komisji oraz inspektor Paweł Ciećko zgodnie stwierdzili, że potrzebna jest inwentaryzacja anten oraz stacji bazowych i tam, gdzie stoją nielegalnie, zdemontowanie ich. – Potrzebna jest także standaryzacja przepisów oraz stworzenie mapy promieniowania elektromagnetycznego – dodaje Paweł Ścigalski, przewodniczący komisji.

fot.pixabay.com

comments powered by Disqus