W stronę „wizji zero”. ZDMK poprawia bezpieczeństwo pieszych

Już w 30 punktach miasta zostały w ostatnim czasie wprowadzone zmiany, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. To realizacja wytycznych zamówionego przez ZDMK niezależnego audytu.

Doświadczenia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego nie pozostawiają wątpliwości: by ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń na drogach, trzeba działać wielotorowo. Obok egzekwowania przestrzegania przepisów drogowych, organizacji akcji edukacyjnych, kontroli stanu technicznego samochodów czy eliminowania pijanych kierowców bardzo duże znaczenie ma także tworzenie bezpiecznej infrastruktury. Chodzi np. o to, by organizacja ruchu niemal w naturalny sposób wymuszała przestrzeganie przepisów, by zapewniona była dobra widoczność przejścia i jego oznakowanie, a także, by eliminować niebezpieczne miejsca. Choćby takie, w których pieszy musi pokonać kilka pasów ruchu.

W ubiegłym roku na krakowskich drogach doszło do 182 wypadków w rejonie przejść dla pieszych. Zginęło siedem osób. – Zarząd Dróg Miasta Krakowa wspólnie z policją, Zarządem Transportu Publicznego oraz Miejskim Inżynierem Ruchu dąży do zmniejszenia tych czarnych statystyk. Celem, który przyświeca jednostkom, jest liczba zero, czyli brak ofiar śmiertelnych na pasach – mówi Janina Pokrywa, zastępca dyrektora ZDMK.

50 miejsc

Kontrole dróg i przejść dla pieszych są stałym zadaniem wykonywanym przez inspektorów ZDMK, ale jednostka zdecydowała się na szerzej zakrojone działania. Zamówiony został niezależny audyt krakowskich przejść dla pieszych. Jego efektem było wytypowanie 50 miejsc na ruchliwych ulicach w różnych punktach miasta, które wymagają poprawy.

Skala potrzebnych zmian była różna. Czasem wystarczyło obniżenie krawężnika, uporządkowanie przydrożnej zieleni czy przebudowa nawierzchni chodnika. W niektórych przypadkach konieczna była dalej idąca interwencja, wymagająca zmiany organizacji ruchu.

Zrobione

Wyremontowane zostały m.in. fragmenty nawierzchni przy ulicach Armii Krajowej, Na Zjeździe, Meissnera, Fiołkowej, w kilkunastu miejscach przy al. Jana Pawła II oraz na Cichym Kąciku. Pasy medialne pojawiły się przy ul. Dobrego Pasterza i Majora oraz al. Andersa, a przy tej ostatniej dodatkowo zamontowana zostanie sygnalizacja typu „sign flash”, z migającymi światłami i czujnikiem, dzięki któremu kierowca otrzymuje dodatkowy sygnał wówczas, gdy pieszy znajduje się przy przejściu.

Jeśli chodzi o większe zmiany, przykładem może być przeniesienie przejścia i zwężenie jezdni przy skrzyżowaniu ulic Krupniczej i Dolnych Młynów, montaż słupków uniemożliwiających niezgodne z prawem parkowanie przy al. Andersa oraz planowane zwężenie przekroju jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Olszyny i Łukasiewicza czy przesunięcie przejścia w rejonie skrzyżowania ulic Malborskiej i Szkolnej.

W ostatnim czasie kompleksowo uporządkowane zostało oznakowanie na ulicach Struga i Żeromskiego w Nowej Hucie. Pojawiły się azyle poprawiające bezpieczeństwo pieszych na przejściach, a na jezdni zostały wyznaczone miejsca parkingowe.

Kolejne w planie

Zgodnie z założeniami na poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych przeznaczonych zostanie około 1,2 mln zł. W projekcie przyszłorocznego budżetu, zgodnie z wnioskiem ZDMK, znalazło się 500 tysięcy złotych na program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych. – Jeśli to zadanie będzie utrzymane w docelowej wersji budżetu, już w przyszłym roku możliwe będzie wykonanie doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych – zapowiada Janina Pokrywa.

comments powered by Disqus