Wielki piec stanie się muzeum?

Wielki piec w Nowej Hucie fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

– Wielki piec w nowohuckim kombinacie to miejsce, w którym można pokazać industrialną historię naszego miasta – uważa radny Grzegorz Stawowy.

Ostrawa ma swoje Muzeum Górnictwa, Katowice - Muzeum Śląskie. Czy Kraków w przyszłości doczeka się muzeum prezentującego industrialną historię na terenie nowohuckiego kombinatu?

– Uważam, że to miejsce w przyszłości mogłoby wykupić miasto. W kombinacie, a konkretnie na terenie wielkiego pieca, mogłoby powstać np. muzeum historii metalurgii. Za 20-30 lat pozostaną tu zapewne tylko hale. We wniosku do prezydenta zwróciliśmy się z prośbą o to, by miejski konserwator zabytków rozpoczął procedurę wpisania wielkiego pieca do gminnej ewidencji zabytków. Pomysł na utworzenie takiego miejsca narodził się, gdy jakiś czas temu odwiedziłem Muzeum Śląskie w Katowicach, które powstało na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice” – przyznaje w rozmowie z LoveKraków.pl radny Grzegorz Stawowy, przewodniczący komisji planowania przestrzennego rady miasta.

Komisja w opinii dotyczącej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kombinatu zawnioskowała o to, by część obszaru przeznaczyć pod cele kultury i zachowanie dziedzictwa historycznego (w tym dziedzictwa miejsca).

– Wpisanie obiektu do gminnej ewidencji zabytków nie oznacza, że miasto z urzędu w tym miejscu robi muzeum. Tym bardziej, że nie jest to własność miasta. Nie słyszałam też, żeby Arcelor Mittal sprzedawał miastu hutę, ani tym bardziej, żeby miasto chciało kupować zakład – mówi Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa.

Wpis do gminnej ewidencji

Jak informuje magistrat, miejski konserwator zabytków otrzymał wystąpienie w sprawie wpisu wielkiego pieca do rejestru zabytków. Zwrócił się do małopolskiego konserwatora zabytków o zaopiniowanie zasadności jego ujęcia w gminnej ewidencji zabytków.

– Z całą pewnością widzę zasadność ujęcia wielkiego pieca w takiej ewidencji. To obecnie relikt dawnej techniki, a takie obiekty powinny być przynajmniej ewidencjonowane, a część z nich podlegać ochronie – przyznaje Monika Bogdanowska, wojewódzka konserwator zabytków.

O wpisie na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu lub na wniosek właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy zadecyduje miejski konserwator zabytków.

 

 

 

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta

Aktualności

Pokaż więcej