Wspólna akcja miejskich jednostek: w nocy wyremontują i gruntownie posprzątają ulice

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W wakacje na 50 wybranych ulicach pojawi się nietypowe oznakowanie. Będzie ono informowało kierowców o tym, że w danych dniach, w konkretnych godzinach nie będą mogli zaparkować tam samochodu, a w przypadku pozostawienia pojazdu zostanie on odholowany.

– Naszą akcję przeprowadzamy wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania oraz Strażą Miejską Miasta Krakowa. Koordynacja działań pozwoli nam w szybkim czasie uzupełnić ubytki w drogach czy odnowić oznakowanie poziome, a miejska spółką będzie miała okazję gruntownie posprzątać ulice, usuwając m.in. zalegający kurz i piasek – mówi Piotr Trzepak z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Sprzątanie redukuje poziom pyłów zawieszonych

Sprzątanie ulic korzystnie wpływa na jakość powietrza – a potwierdzają to wyniki eksperymentu prowadzonego kilka lat temu na czterech ulicach Krakowa. Autorzy raportu, który powstawał we współpracy MPO z ekspertami z Politechniki Krakowskiej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przyznali, że analiza próbek z kolejnych dni eksperymentu jednoznacznie wskazała na znaczący spadek poziomu zanieczyszczeń, głównie czasową redukcję poziomu pyłów zawieszonych (zwłaszcza PM10) w powietrzu.

Do podobnych wniosków doszedł również prof. Marian Mazur z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH, który przyznał, że emisja wtórna pyłów z ulic może powodować nawet 60 proc. stężenia pyłu PM10 w powietrzu. Przekonywał, że latem, kiedy pyły są suche, udział emisji wtórnej może wynosić nawet 50 proc. poziomu rejestrowanego stężenia pyłu PM10.

W tym roku 50 ulic

– Chcemy kontynuować pilotaż, który przeprowadzaliśmy na ulicy Lea. Teraz akcją zamierzamy objąć aż 50 ulic znajdujących się na Obszarze Płatnego Parkowania. Co ważne, nie tylko czyścimy ulice, ale też poprawiamy jej stan techniczny i oznakowanie – tak aby była bezpieczniejsza i wygodniejsza dla użytkowników. O zmianach kierowcy dowiedzą się wcześniej z oznakowania. Planujemy dzień wcześniej rozdawać ulotki kierowcom. A już 7 lipca chcemy zorganizować spotkanie dla zarządców nieruchomości, by przez nich przekazać zasady prowadzenia prac. W ten sposób ekipy będą mogły sprawnie, pod osłoną nocy wykonać zaplanowane roboty – wyjaśnia Piotr Trzepak, zastępca dyrektora ds. dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Z akcji zadowolony jest przedstawiciel MPO, który zwraca uwagę, że pracownicy spółki, mimo iż chcieliby gruntownie wyczyścić dany odcinek ulicy, nie mają takich możliwości. – Na niektórych drogach cały czas parkują samochody: w ciągu dnia swoje pojazdy pozostawiają tam osoby przyjeżdzające do pracy, a wieczorami wracają mieszkańcy. Teraz nadarzy się okazja, abyśmy mogli wyczyścić dokładnie całą ulicę, a drogowcy przeprowadzili swoje prace utrzymaniowe – mówi Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy MPO.