Wyrok na miejską spółkę wydany przedwcześnie?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa otrzymała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego związanego z wydaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku przy ul. Kopernika 19E. Według miejskiej spółki nie ma w nim mowy o wstrzymaniu zaskarżonej decyzji.

W lutym 2021 roku prezydent wydał pozwolenie na rozbiórkę jednego z budynków przy ul. Kopernika. Nieruchomość nie była w dobrym stanie technicznym i żadne podmioty nie były zainteresowane jego płatną dzierżawą na warunkach zaoferowanych przez ARMK.

Jednocześnie toczyło się postępowanie administracyjne ze skargi jednego ze współwłaścicieli nieruchomości. Pod koniec stycznia zapadł wyrok uchylający decyzję wojewody, który podtrzymał wydane pozwolenie na rozbiórkę.

I tu pojawił się problem interpretacyjny. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję II instancji, ale nie samo pozwolenie wydane przez prezydenta Krakowa. Wiele osób zrozumiało, że takie orzeczenie z automatu oznacza wstrzymanie prac. A jak wiadomo firma rozbiórkowa od początku marca rozpoczęła wyburzanie obiektu.

Zainterweniował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który 17 marca nakazał wstrzymania dalszych prac, poza niezbędnymi związanymi z zabezpieczeniem budynku.

W mediach padły zarzuty w stronę ARMK, że mimo wyroku, prace były kontynuowane, a sam budynek został praktycznie rozebrany. Teraz przedstawiciele spółki, którzy dysponują wyrokiem, tłumaczą, że nikt nie zwrócił uwagę na istotną sprawę. – Sąd odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji – podkreśla ARMK.

Teraz, dysponując wyrokiem, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa zwraca uwagę, że sąd uchylił decyzję wojewody, ponieważ uznał, że doszło do naruszenia przepisów postępowania administracyjnego. – Nie zakwestionował decyzji jako takiej, a co najważniejsze, nie zakwestionował decyzji Prezydenta Miasta Krakowa, która pozwoliła na rozbiórkę, o co wnosili skarżący. Nakazał powtórzenie postępowania w II instancji, czyli postępowania kontrolnego – tłumaczy w piśmie do mediów.

–  Wskazane przez sąd uchybienia dotyczyły wyłącznie decyzji wojewody – czyli decyzji kontrolnej – a to oznacza ni mniej, ni więcej, że uchybienia związane z postępowaniem administracyjnym nie dotyczyły decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa – uważa ARM.

O wyroku można więcej przeczytać tutaj:

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Grzegórzki