Prymus powalczy ze smogiem [Rozmowa]

Czy Witold Śmiałek nie zawiedzie oczekiwań prezydenta Majchrowskiego? fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Witold Śmiałek został doradcą prezydenta Jacka Majchrowskiego ds. walki ze smogiem. Chce on koordynować działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń w krakowskim powietrzu możliwie jak najszybciej.

Dawid Kuciński, LoveKraków.pl: Długo się pan zastanawiał, czy przyjąć ofertę prezydenta?

Witold Śmiałek, doradca prezydenta ds. walki ze smogiem: Ofertę otrzymałem w grudniu. Musiałem ją przemyśleć, bo tematyka jest istotna z punktu widzenia mieszkańców oraz ich zdrowia.

Czym konkretnie będzie się pan zajmował?

Moim zadaniem jest koordynacja kierunków inwestycyjnych, które mają na celu poprawę jakości powietrza w nieodległej perspektywie. Chodzi tu między innymi o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na – dla przykładu – termomodernizację budynków czy systemy zarządzania energią. Ważna jest również kwestia zrównoważonej komunikacji miejskiej, np. poprzez rozwój parkingów typu Park & Ride.

Jak pan ocenia działania miasta w walce ze smogiem?

Łatwo na to odpowiedzieć na jednym przykładzie. W 2012 roku wydano 2 miliony złotych na ograniczenie niskiej emisji. W tym roku plan zakłada ponad 60 milionów. Obok programów ukierunkowanych na likwidację palenisk, gmina zakupuje nowy tabor oraz współpracuje ze spółkami typu MPEC.

Co pan sądzi na temat co najmniej kontrowersyjnych hipotez profesora Mazura dotyczących udziału samochodów oraz przemysłu w produkcji smogu?

Profesor Mazur był moim wykładowcą. Sprawę jednak znam tylko i wyłącznie z prasy. Mnie się wydaje, że to jednak nieporozumienie słowne, a nie drastyczne różnice zdań i poglądów badawczych. Tym niemniej będę chciał się z panem Profesorem jak najszybciej spotkać, bo to ekspert w dziedzinie zanieczyszczeń powietrza i współpraca z AGH może nam wyjść tylko na dobre.

A jak pan ocenia działania Krakowskiego Alarmu Smogowego, który stanął trochę w opozycji do profesora Mazura?

Gdyby nie działania Krakowskiego Alarmu Smogowego, to prawdopodobnie ten temat walki ze smogiem nie byłby tak zaawansowany inwestycyjnie. Mam ich bardzo wysoko na liście osób, z którymi chcę się spotkać.

W pana opinii Naczelny Sąd Administracyjny podtrzyma decyzję wojewódzkiego ws. uchwały sejmiku zakazującej palenia węglem?

Musiałbym być sędzią Sądu Najwyższego, by móc to ocenić. Uzasadnienie ma 60 stron, więc nie można stwierdzić, że jest bezzasadne. Mimo wszystko, bez względu na uchwałę, miasto będzie realizować swoje cele, co jest potwierdzone w takich dokumentach jak Wieloletnia Prognoza Finansowa, gdzie są zapisane środki m.in. na program osłonowy.

*
Witold Śmiałek jest absolwentem AGH, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na kierunku Zarządzanie i Ochrona Środowiska. Odznaczony medalem im. S. Staszica dla najlepszych absolwentów. Pracował m.in. w Ministerstwie Gospodarki, był także prezesem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Związany z Prawem i Sprawiedliwością.

comments powered by Disqus