Za rok powinno być gotowe rondo w Skawinie

fot. GDDKiA

GDDKiA informuje, że rozpoczynają się prace na skrzyżowaniu ul. Krakowskie, obwodnicy w Skawinie i ul. Skotnickiej. Przygotowania ruszą jeszcze w tym tygodniu.

Dlatego w tym rejonie od czwartku od godziny 10 będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy mogą spodziewać się czasowych zwężeń z i blokad z powodu przejazdu sprzętu budowlanego. Na razie jednak zostanie utrzymany dwukierunkowy ruch.

– Prace prowadzone będą poza jezdniami i związane są z robotami przekładaniem kolidującej z inwestycją infrastruktury. O kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco – mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Za rok koniec?

Skrzyżowanie za blisko 9,5 mln złotych przebuduje firma Eurovia. Robotnicy będą mieli na to dziewięć miesięcy, ale do tego czasu nie będzie zaliczany trzymiesięczny okres zimowy.

W ramach inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejącego skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo turbinowe. Przebudowana zostanie też ul. Wapowskiego. Wybudowana zostanie: droga gminna, ciągi dla pieszych i pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne, trzy zatoki oraz przystanki komunikacji autobusowej.

Rozbudowane i wybudowane będą sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Powstanie też kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki