Zabrakło pieniędzy na wymianę pieców

fot. Krzysztof Kalinowski

Wbrew wcześniejszym doniesieniom miasto nie przesunie środków na wymianę pieców z 2015 na ten rok. Co więcej, wnioski, które wpłyną po 14 sierpnia zostaną rozpatrzone i zrealizowane właśnie w przyszłym roku.

– Znacznie wzrosła ilość wniosków o udzielenie dotacji celowych na wymianę pieców, które obecnie opiewają na ponad 60 milionów złotych. Kwotę konieczną do realizacji złożonych w tym roku wniosków Kraków będzie chciał pozyskać od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki (właśnie został złożony wniosek w tej sprawie) oraz w ramach środków programu KAWKA Część 1 – informuje Filip Szatanik z Urzędu Miasta Krakowa.

W 2014 roku gmina pozyskała ponad 24 miliony złotych na wymianę systemów ogrzewania na proekologiczne. – Dotychczas pozyskaliśmy i wydatkowaliśmy na ten cel blisko 28 milionów złotych: w latach 1995-2009 prawie 12 milionów, a w latach 2012-2013 ponad 16 milionów – mówi Szatanik.

Natomiast na lata 2015-2018 zabezpieczono środki z tytułu opłat i kar w budżecie w wysokości 3 milionów rocznie na zmianę systemu ogrzewania. Został również złożony wniosek o dotację w wysokości 90 milionów złotych w ramach programu KAWKA Część 2. – Ponadto będziemy się ubiegać o środki  w wysokości około 150 milionów złotych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego – dodaje przedstawiciel magistratu.

Zlikwidują około 2300 pieców

W tym roku, według złożonych obecnie wniosków, planuje się likwidację ponad 2300 pieców węglowych oraz ponad 1170 kotłowni. Jakimi źródłami ciepła krakowianie najchętniej zastępują te mniej ekologiczne? – W większości mieszkańcy Krakowa wybierają ogrzewanie gazowe – tłumaczy dyrektor wydziału kształtowania środowiska UMK Ewa Olszowska-Dej. Dla porównania, w roku 2012 zlikwidowano 375 palenisk i 16 kotłowni węglowych, wydając na ten cel nieco ponad 2 miliony złotych, w roku 2013 zlikwidowano 1591 palenisk i 255 kotłowni, co kosztowało już ponad 14 milionów.

Również z budżetu samego miasta przeznaczono pieniądze na ten cel.  Do końca 2009 roku wydatkowano ponad 11,8 miliona, co przyczyniło się do zlikwidowania 325 kotłowni i ponad 19,5 tysiąca pieców opalanych paliwem stałym oraz do zainstalowania ponad 290 odnawialnych źródeł energii – przypomina Ewa Olszowska-Dej.

comments powered by Disqus