Zakaz palenia węglem przyjęty! [Relacja]

Radni sejmiku województwa zdecydowali o wprowadzeniu zakazu palenia węglem na terenie Krakowa! Z uchwały wyłączono kominki. Zakaz będzie wchodził w życie stopniowo do 2018 roku.


19:20 - Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie przyjęty! Z uchwały wyłączone zostały kominki. Za głosowało - 22, przeciw - 11 radnych.Poniżej pełna relacja z obrad sejmiku:

14:37 - Na Twitterze już pojawiła się informacja o tym, że politycy doszli do porozumienia z ekologami i drewno zostanie wyłączone z zakazu.

14:45 - W kuluarch trwają rozmowy z dziennikarzami. Informację zamieszczoną na TT potwierdza marszałek Sowa. Również Ewa Lutomska oraz Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmo Smogowego mówią, że właśnie tak najprawdopodobniej zakończy się dzisiejsze głosowani. Piotr Odorczu, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego uważa, że taka będzie decyzja, ale musi zostać przegłosowana.

14:50 - Rozpoczyna się debata przed głosowaniem. Obecni są wszyscy najważniejsi przedstawiciele samorządu krakowskiego - m.in. Jacek Majchrowski i Bogusław Kośmider.

14:55 - Piotr Sak - Solidarna Polska: Deklarujemy, że jesteśmy za tym, aby poprawiać jakoś powietrza w Krakowie. Pojawiały się jednak wątpliwości prawne. Chciałbym, aby marszałek Sowa jednoznacznie powiedział, czy bierze odpowiedzialność polityczną oraz prawną. Ta decyzja jest zbyt wczesna. Wnioskuje o odesłanie do wnioskodawcy. 

15:00 - Marszałek Sowa - Nie ma żadnych przeciwskazań prawnych.

15:01- Wniosek formaly został oddalony. Procedujemy projekt uchwały.

15:02 - Grzegorz Biedroń - PiS - Nie było odpowiednich dyskusji w tej materii. Wnioskuje o wstrzymanie się od zakazu. Domagamy się rozwiązań państwowych, kompleksowych badań.

15:03 - Leszek Zegzda - PO - Chcemy to procedować. Chcemy podjąć tę uchwałę, bo takie są oczekiwania.

15:05 - Wicemarszałek Wojciech Kozak - PSL - Przedstawia projekt uchwały: Ta uchwała wprowadzi pewne nowe zasad w Małopolsce na pewno. Sądzę, że po przekazaniu tej uchwały, podejmiemy ją na pewno z odkrytą przyłbicą, więdząc, że to uchwała dla krakowian i turystów.

15:07  - Wicemarszałek Kozak przedstawia sytuację jakości powietrza w Krakowie.

15:10 - Wojciech Kozak: Zanieszczyszenia powietrza wpływają negatywnie na rozwój dzieci. Również koszty spowodowane pyłami dla Krakowa to 740 mln zł rocznie. UE może nakładać na nas kary od 300 do 4 mln euro dziennie. Do tej pory na działania związane z walką ze smogiem wydalśmy ponad 450 mln zł.

15:15 - Wojciech Kozak -  Największa emisja pochodzi z otwartych kominków. Najmniejsza z kociołów gazowych. Dopuszczenie dobrego węgla nie poprawi sytuacji ze smogiem. Kontrola jakości stosowanego paliwa jest bardzo kosztowna  i w praktyce nieskuteczna.

15:17 - Wojciech Kozak - Bez zakazu stosowania drewna pozostanie też możliwość nielegalnego spalania odpadów. Należy wykluczyć drewno 


15:20 - Wojciech Kozak - Następna kadencja Sejmiku uzna, że dobrze zrobiliśmy, wprowadzając tę uchwałę w życie. Dziękuję za wsparcie miasta Krakowa. Dobrze, że rada miejska uchwaliła program osłonowy. Możemy procedować z podniesionym czołem tę uchwałę.

15:21 - Wojciech Kozak - Prezentacja autopoprawki zarządu, w której zawarte jest wyłączenie z zakazu używania kominków.

15:24 - Prezydent Jacek Majchrowski - Moje wystąpienie to apel. Od wielu lat mówi się o ekologii i zachowaniu czystości w przestrzeni publicznej. Zostało to podzielona na różnego rodzaju stopnie. Jeżeli mamy mówić poważnie o tych kwestiach, to gmina zrobiła wszystko, co mogła - są oczyszczanie śmieci, coraz bardziej ekologiczne autobusy.

Pozostaje kwestia powietrza. Miasto wykonuje istotne ruchu w tej kwestii. Od 1995 roku mamy program likwidacji niskiej emisji. Zlikwidowaliśmy 20 tys. pieców i ponad 350 większych kotłowni.

15:30 - Prezydent Jacek Majchrowski - To nie jest problem polityczny. Dotyka wszystkich, bez względu na idee. Nasze dzieci nie mogą nam powiedzieć, że nie zrobiliśmy nic, aby powstrzymać taką sytuację. Liczmy się ze zdaniem mieszkańców Krakowa, bo to oni decydują o większości rzeczy.

15:34 - Przewodniczący PO Bogusław Kośmider - Przewodniczący przypomina historię sprzed blisko 25 lat, gdy wygaszane były huty w Krakowie oraz Skawinie. - Stoicie przed historyczną decyzją - mówi.

15:38 - Przewodniczący PO Bogusław Kośmider - W Krakowie inwestujemy w ekologiczne rozwiązania. Rozwijamy sieci ciepłownicze, otwierami P&R. Wszystkie obiekty publiczne nie są ogrzewane węglem. W tym roku przyjeliśmy Antysmogowy Plan Przyspieszenia. Do 2022 roku mamy nadzieję wydać ponad 600 mln zł na różne działania powodujące poprawę jakości powietrza.

15:40 - Przewodniczący PO Bogusław Kośmider - Mamy nadzieję, że do 2018 roku będzie funkcjonować S7. A MPEC będzie pokrywał 80% miasta. Uzbrajamy także straż miejską - nie tylko w kary, ale też możliwość edukacji.

15:42 - Przewodniczący PO Bogusław Kośmider - Niedługo oddamy ekospalarnię. Dzięki temu może spaść cena za ciepło, bo spalarnia będzie je generować.

Staraliśmy się pokazać, że likwidujemy niską emisję, ale bez zakazu, nie będzie poważnych skutków. Bez tej uchwały to jest niemożliwe. Złe powietrza to bariera dla rozwoju Krakowa. Potrzeba zdecydowanych działań! Wiem, że macie państwo wątpliwości, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli nie podejmiemy decyzji teraz, będzie się to przeciągać. To jedno z najważniejszych głosowań w historii Krakowa oraz Małopolski. Wola większości krakowian jest taka, aby był zakaz palenia węglem. Kraków jest brylantem w koronie województwa. Uszanujcie ten brylant.

15:50 - Michał Olszewski - Client Earth - Przekonuje radnych o tym, że wprowadzenie zakazu ma za zadanie ochronę zdrowia. - Władze Krakowa przyjęły program osłonowy, aby nie ucierpieli najbiedniejsi. Teraz pora na zakaz - mówi. Olszewski przypomina także o niechlubnym rankingu, w którym mamy 3. miejsce wśród najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. - Wiemy też, że nie będzie ta uchwała idealna. Chcemy zakazu paliw stałych w Krakowie, ale w ostateczności lepszy jest kompromis w postaci autopoprawki, niż odwlekanie z decyzją w nie wiadomo jak daleką przyszłość. Zgadzamy się na tę poprawkę.

15:54 - Krystyna Nosel, Krakowski Alarm Stop Zakazowi - Zakaz skrzywdzi wielu mieszkańców. Jest błędem zakazywania paliw, bo to nie paliwo, a sposób jego spalania jest szkodliwy. Zakaz stosowania paliw stałych uderza w osoby biedne. My nie palimy węglem, bo lubimy, ale dlatego że nas nie stać na gaz czy MPEC. Jest to niesprawiedliwe wobec osób, które zainwestowały w najnowocześniejsze kotły, np. na palet drzewny, w którym emisja pyłów jest na poziomie spalania gazu.

15:59 - Robert Galara - Polska Izba Eklogii - Zgadzamy się ze wszystkimi transparentami. Nie ma jednak tak, że branża producentów kotłów na paliwa stałe jest poza tym. Moja córka mieszka w Krakowie i też mnie to dotyka. Chcemy równego traktowania. Jeżeli kotły z elektrowni mogą mieć dużo większą emisję, to czemu nie mogą mieć nowoczesne kotły z filtrami. To nie paliwo stała jest przyczyną zanieczyszczeń, tylko technologia spalania. Uporządkujmy składy węglowe. Straż miejska powinna kontrolwać, co tam jest i co jest spalane w domach.

16:04 - Robert Galara - Polska Izba Eklogii - Nieprawdą jest, że w nowoczesnych kotłach można palić wszystkich. Są piece, do których nie da się nic fizycznie włożyć.

16:10 - Robert Galara - Polska Izba Eklogii - Z naszych pieniędzy, przedsiębiorców, chce się dofinansować likwidację branży. Naprawdę gratuluję. Nie wiem, dlaczego dzielimy Polaków.

16:12 - Andrzej Guła, Krakowski Alarm Smogowy - Te rozwiązania, które zostały zaproponowane są nieralne oraz niezgodne z  polskim prawem. Prace nad regulacjami ws. emisji toczą się od 3 lat. My musimy poruszać sie zgodnie z prawem.

16:13 - Andrzej Guła, Krakowski Alarm Smogowy - Dziś decydujecie o życiu i zdrowiu mieszkańców Krakowa. Wprowadzenie zakazu stosowania pali stałych jest warunkiem koniecznym, aby powietrze spełniało jakiekolwiek normy. Pokazują to ekspertyzy sporządzone dla zarządu województwa.

16:13 - Andrzej Guła, Krakowski Alarm Smogowy - To, że ograniczenie ruchu spowoduje poprawę jakości powietrza to demagogia. Nie można dopuścić do możliwości palenia węglem, bo później nie będzie można sprawdzić tego, czym ludzie palą.

16:19 - Andrzej Guła, Krakowski Alarm Smogowy - Powietrze nie ma barw partyjnych. Proszę, nie upolityczniajcie sprawy powietrza. W imieniu 18 tys. podpisanych pod petycją, apeluję o przyjęcie projektu uchwały w taki sposób, jak została przedstawiona przez zarząd.

16:22 - Przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk - Dokonaliśmy wysłuchania publicznego, które tak rzadko jest stosowane w polskim Sejmie. Pokazujemy naszą kulturę. 

16:23 - Wojewódzki Inspoktor Ochrony Środowiska, Paweł Ciećko - Chcę tylko dodać, że do 2005 roku mieliśmy osiągnąć normy europejskie w Krakowie. Do tej pory to nam się nie udało w całej Małopolsce.

16:25 - Wojewódzki Inspoktor Ochrony Środowiska, Paweł Ciećko - Komisja Europejska w końcu nałoży karę na całą Polskę. Może sięgnąć nawet 3 mln zł dziennie, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania ochrony powietrza. Dzięki przychylności wojewodzie małopolskiemu, będę mógł rozwinąć monitoring w całej Małopolsce. Będę sprawdzał, czy skutkują programy funkcjonujące w gminie miejskiej Kraków.

16:28 - Jacek Soska, PSL - Proszę o zwołania komisji ochrony środowiska. Barczyk: Autopoprawki nie wymagają konsultacji.

16:33 - Grzegorz Lipiec, przewodniczący małopolskiej PO - Wysłuchaliśmy naszych przedstawicieli społecznych i będzie można wybrać. Każdy ma swoje sumienie, więc będzie wiedział, który rodzaj lobbingu był skuteczniejszy. Wraz z klubem PO wątpliwości nie mamy. Mam nadzieję, że przewodniczący Kośmider nie będą musieli procedować kupna masek przeciwgazowych, bo coś takiego może nam grozić. Twierdzę, że projekt jest tym dokumentem, który uwzględnia stanowisko województwa oraz postulat blisko 2 tys. osób, biorących udział w konsultacjach.

16:36 - Grzegorz Lipiec, przewodniczący małopolskiej PO - Ten projekt jest jedynym gwarantem, krokiem milowym całego zarządu województwa, w sprawie ochrony zdrowia i życia krakowian.

16:39 - Grzegorz Lipiec, przewodniczący małopolskiej PO -To, co zostało przedstawiona to kompromis. Przyjmujemy tę poprawkę z satysfakcją, bo możliwe, że nie zostanie to odrzucone.16:45 - Grzegorz Biedroń - PiS -  Jacek Majchrowski miał 11 lat na rozwiązanie pewnych problemów. Czuje się niezręcznie, bo okazuje się, że ponoszę odpowiedzialność za powietrze w Krakowie.

16:46 - Grzegorz Biedroń - PiS - Domagamy się poważnego podejścia do tego problemu ze strony Rządu. Problemy budżetowe Krakowa są powszechne znane. Na pewno program osłonowy mógłby być konkretniejszy, gdyby nie te problemy. Ale wiadomo też, że Rząd nie wspiera samorządów.

16:52 - Krzysztof Tenerowicz - SP - Po pierwsze musi być całkowita osłona osób najbiedniejszych. Albo zakaz całkowity, albo wcale. Oczekiwaliśmy też, że władze jednoznacznie wezmą na swoje barki konsekwencje podjętej decyzji. Co do dwóch z tych punktów można mieć wątpliwości. Nie będzie dyscypliny w Solidarnej Polsce w tym głosowaniu.

16:54 - Krzysztof Tenerowicz przedstawia interpelacje do wicemarszałka Wojciecha Kozaka z lat 2011-2012.

16:56 - Wojciech Kozak - PSL -  220 tys. studentów ma 80 tysięcy samochodów.

16:56 - Wojciech Kozak - PSL - Spodziewam się, że projekt będzie podważany, ale mam nadzieję, że uchwała będzie twarda i będzie działać. Chcielibyśmy zobaczyć jerzyki latające nad placem Mariackim. Tego sobie życzę oraz pokoleniu młodym krakowian. A widoki z kopca Kościuszki nie będzie przysłaniać mgła smogowa.

17:07 - Jacek Soska, PSL - W płomiennym przemówieniu gorąco sprzeciwia się temu zakazowi.

17:08 - Jacek Soska, PSL - Co z owsem? Co powiedzą profesorowie, którzy nie potrafią właczyć się w dyskusję?

17:10 - Jacek Soska, PSL - Łatwo wprowadzić zakaz, nas nie będzie, a ludzie z problemem zostaną.

17:14 - Stanisław Handzlik, PO - Ponad 30 lat temu, gdy komuna dogorywała, wymusiliśmy na ówczesznym rządzie podanie do wiadomości publicznym, podania informacji, w jakim środowisku żyjemy. I dowiedziliśmy się, jaki wpływ na nas miała huta aluminium w Skawinie.

17:18 - Stanisław Handzlik, PO - Pozwólmy Krakowowi decydować o tym, jakie chcą mieć powietrze.

17:22 - Grzegorz Gondek, SLD - To był mój pomysł o wyłączeniu kominków. Ale dodatkowo uważam, że ta uchwała jest bublem prawnym. Ponieważ dopuszcza się ogrzewanie z MPEC, gaz ziemny, energię elektryczną, olej opałowy. Jakie będą skutki? Na szczęście nie wyeliminuje się spalania drewna.

17:31 - Andrzej Bulzak, PiS - Głosowałem za tym, aby oddać uchwałę do wnioskodawcy. Poprawka złożona w tej chwili to szczyy hipokryzji. Zostało wykreślone "z wyłączniem (...) oraz w kominkach". Zawsze jakaś nisza na zrobienie biznesu się zrobi. Zaraz będzie produkcja takich kominków, gdzie będzie można spalać wszystko. Tak się robi na kolanie uchwały funkcjonujące do 2018 roku.

17:41 - Andrzej Bulzak, PiS - Co nagle, to po diable. Czy rzeczywiście musimy być pierwszymi w kraju? Może inni powinni przetestować lepszą uchwałę? Oczywiście, jesteśmy za czystym powietrzem, mamy wychowywać zdrowe społeczeństwo. Nie chcę odrzucać uchwały, ale trzeba zaproponować taką, która będzie możliwa do zastosowaniu. W innym wypadku będzie to fikcja.

17:44 - Bogusław Mąsior, niezrzeszony - W Krakowie mieszka moja wnuczka, więc też mnie to dotyka. Były także głosy, że powietrze zabja kilkaset osób rocznie. Pytanie - czy mam zagłosować za czy przeciw.

17:44 - Bogusław Mąsior, niezrzeszony - Odłóżmy głosowanie na za miesiąc.17:50 - Zdzisław Filip, PiS - Jestem za polskim węglem, za polskimi pracownikami. Polska węglem stoi - mówił Tusk. A zrzuca się wszystko na samorządy.

17:52 - Zdzisław Filip, PiS - Za dwa lata w Krakowie nie będzie pieców! A zakaz dotyczy teraz tylko i wyłącznie zwykłych ludzi, a nie przedsiębiorców, którzy nadal będą mogli palić węglem i drewnem.

17:56 - Jan Hamerski, PiS - Powinniśmy dopisać drzewo do projektu.

18:02 - Krzysztof Tenerowisz, SP - Wnioskuje o autopoprawkę z włączeniem kominków do projektu uchwały. Jak zakaz to zakaz.

18:07 - Marszałek Marek Sowa, PO - Zarząd województwa zaproponował taką uchwałę, bo innej nie dało się zaproponować. 90% biorących udział w konsultacjach społecznych było za zakazem. Choć w mojej ocenie, pierwsza wersja z dupuszczeniem palenia węgla w sprawnych, nowoczesnych kotłach, była bardziej korzystna, ale niezgodna z prawem. Procedujemy ten projekt uchwały, ponieważ tak chce prezydent miasta, rada miasta i mieszkańcy Krakowa. Nie mamy prawa decydować o tym, co ma być dobre dla Krakowa - to nie jest gmina z 5 tysiącami mieszkańców.

18:15 - Marszałek Marek Sowa, PO - Apeluje do radnych, aby ludzie z małopolski mieli dofinansowania do kupna nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów. Suma tych działań, w Krakowie i w Małopolsce, powinna pomóc w poprawie jakości powietrza.

18:20 - Marcin Kuta, PO, lekarz - Jeśli państwo nie wierzą lekarzom i ekspertom, którzy mówią, jaki wpływ na was i wasze dzieci ma zanieczyszczone powietrze, to popatrzcie wokół siebie, ile z waszych bliskich choruje częściej, niż ci mieszkający poza Krakowem.

18:26 - Wacław Gregorczyk, PO - Co z drobnymi przedsiębiorcami? Jaki będzie dla nich system dopłat do ogrzewania - zwrócił się do wiceprezydenta Tadeusz Trzmiela.

18:34 - Jarosław Szlachetka, PiS - Trzeba jasno powiedzieć, że Kraków jest zamieniany w betonową dżunglę. Kiedy państwo zaczniecie podchodzić poważnie do planów zagospodarowania przestrzennego?

18:35 - Paweł Śliwa, PiS - Co państwo planują, aby zabopiec smogowi typu Los Angeles, czyli spowodowanego komunikacją?

18:47 - Tadeusz Trzmiel będzie odpowiadał na pytania i wątpliwości radnych: - Proszę się nie martwić, skąd mamy finansować zadania. Mamy pełną płynność finansową. Radni muszą przyjąć uchwałę, inne działania nie przyniosą efektów.

18:58 - Wicemarszałek, Wojciech Kozak - Odpowiada na poprawki radnych: Nie wyłączymy drewna. "Oraz w kominkach" - uważam, że biorąc pod uwage statystykę, do 10 tysięcy kominków mamy w Krakowie, dajmy satysfakcję tym, którzy odpalają 2,3 razy do roku i mogli palić dalej. Nie będzie szkody dla atmosfery. Nie są to jedyne emitory źródła ciepła, są one tylko dotakowymi źródłami ciepła. Do pana Zdzisława Filipa: Na razie nie ma określonej specyfikacji węgla. Zdecydowanie łatwiej jest z paliwami stałymi - mamy dane, co w nich jest. Nie powinniśmy importować węgla słabej jakości i stosować go. Ubolewam, że nie ma certyfikatów w składach węglowych.

19:03 - Za kilka minut odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały zarządu województwa ws. zakazu palenia węglem. Na razie trwa przerwa.

19:10 - Marszałek Sowa: Klub PO będzie za odrzuceniem każdej zgłoszonej poprawki i poprze wersję Zarządu z autopoprawką dot. kominków

19:19 - Poprawka nr.1 radnego Tenerowicza ( dopisanie "oraz kominki") - odrzucona. Poprawka nr 2 (drewno) - odrzucona. Poprawka nr 3 (ekogroszek) - odrzucona. Poprawka nr 4 - wycofana.

19:20 - Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie przyjęty! Z uchwały wyłączone zostały kominki.  Za głosowało - 22  , przeciw - 11.
comments powered by Disqus