Zanieczyszczenie powietrza ozonem powyżej normy

Wawel, Kraków fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W najbliższą sobotę, 25 czerwca, w Krakowie zanieczyszczenie powietrza ozonem może przekroczyć dopuszczalne normy.

W przypadku faktycznego stwierdzenia przekroczenia poziomu dopuszczalnego, zalecane jest ograniczenie przebywania na powietrzu, szczególnie przez dzieci, osoby starsze i chore na astmę, a także ograniczenie czasu uprawiania sportów i ćwiczeń na otwartym powietrzu – zwłaszcza w godzinach 11.00 – 16.00. Na bieżąco można monitorować sytuację, na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/danepomiarowe/automatyczne/parametr/o3/stacje/146/dzienny/25.06.2016

Poziom dopuszczalny substancji (03) w powietrzu wynosi 120 µg/m3 mierzonej wg 8 godzinnej średniej kroczącej.