Badacze z UJ wytypowali lokalizację wielkiej bitwy sprzed 2300 lat